Villsvinjegere kan bli smittet av salmonella

Det er funnet salmonellasmitte i villsvin som er felt på Østlandet. Veterinærinstituttet advarer jegere og ber dem være forsiktige.
26. november 2018

– Funnet av salmonella overrasker oss ikke, og vi vet ikke om dyrene bærer flere sykdommer, sier Ole-Herman Tronerud, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Villsvinjegere må være nøye med å vaske hender og ikke bruke redskap som er brukt på villsvin til andre områder. Alt utstyr må vaskes godt og rått villsvinkjøtt må ikke komme i kontakt med andre råvarer, er beskjeden fra Veterinærinstituttet.

Myndighetene er i gang med å kartlegge smittestatusen for villsvin i Norge.

Villsvin er i ferd med å reetablere seg i Norge etter å ha vært utryddet i mange år. I dag er det omkring 1.000 villsvin i Norge, enkelte anslag sier at det vil være om lag 20.000 villsvin i landet om 10 til 15 år, men hvor raskt bestandene vil øke i Norge hersker det uenighet om.

Emneord: 

Siste fra Jakt

Viten:

Når hjelper det å freda ryper?

Me trur at spørsmålet ikkje er om, men når jakt har betydning. Me vil her fortelja om trua vår, men er ikkje visse på at tru treng vera sanning.

Rakkelhaner kan få levedyktige avkom

Trodde du rakkelhanen ikke kunne formere seg? Tro om igjen. Genetiske analyser hos Norsk institutt for naturforvaltning (NINA) viser nå at denne krysningen mellom orrfugl og storfugl kan være fruktbar og få levedyktig avkom ute i det fri.

Tester ut villsvinfeller

Norske myndigheter ønsker færrest mulig villsvin på et minst mulig område i Norge. Nå tas egne villsvinfeller i bruk som et ledd i å begrense spredningen.

På forsiden nå