Riks­revisjonen: Alvorlig med manglende våpen­kontroll

Det er alvorlig at politiet ikke har oversikt over et stort antall våpen og for lite kontroll av oppbevaring hos sivile og forhandlere, ifølge Riksrevisjonen. NJFF mener jaktstøvelen trykker mest ved dagens ineffektive søknadsbehandling.
19. oktober 2018

I sin årlige kontroll og revisjon av budsjettåret 2017 peker revisjonen også på at bekymringsmeldinger på dette området ikke fanges godt nok opp, og at nasjonalt våpenregister ikke sikret oppdaterte og korrekte opplysninger. 

– Politidistriktene gjennomfører for få kontroller av sivil oppbevaring hos våpeninnehavere og forhandlere til å ha grunnlag for å vurdere tilbakekall av våpenkort og bevillinger, heter det i rapporten, som ble lagt fram torsdag.

Systemet politiet har etablert for å fange opp bekymringsmeldinger om at våpeneiere eller forhandlere ikke lenger er egnet til å inneha skytevåpen, fungerer ikke godt nok, ifølge Riksrevisjonen. 

Maglende styring
– Politidirektoratets styring og kontroll av politidistriktenes arbeid med våpensaker er mangelfull, og Justis- og beredskapsdepartementet har i etatsstyringen ikke fulgt opp at direktoratet har tilstrekkelig styring og kontroll på dette området, heter det. 

Statsråden uttaler at departementet ser alvorlig på det som framkommer i Riksrevisjonens rapport, og peker på at funnene gir et meget godt grunnlag for forbedring av politiets våpenforvaltning.

Ineffektiv søknadsbehandling
– NJFF har lenge vært kjent med at dagens våpenregister har feil og mangler, og har i likhet med flere andre skytterorganisasjoner påpekt dette overfor myndighetene ved flere anledninger. Dette ble også påpekt av Datatilsynet allerede i 2008, samt av Våpenlovutvalget i 2011, sier NJFFs våpenmedarbeider, Vidar Nilsen. 

Han understreker at både skyttere, jegere og myndighetene er tjent med et register som inneholder oppdaterte og korrekte opplysninger.

 – Den nye våpenloven som er på trappene vil medføre økt press på oppgavene til våpenforvaltninga, inklusive våpenregisteret, og det er åpenbart at en modernisering og effektivisering av forvaltninga er påkrevet. Der skoen trykker mest for jegerne, er dagens ineffektive søknadsbehandling, med 3-4 måneder ventetid i enkelte distrikter.

Emneord: 

Siste fra Jakt

Rypejegere svindlet

Flere rypejegere fra Sørlandet har anmeldt en mann fra Telemark som har leid ut et 12.000 daa fjellterreng han ikke disponerte. Mannen skal ha fått utbetalt over 60.000 kroner.

Rådyr lever farligst i trafikken i Trøndelag

Rådyr, elg og hjort lever farlig i trafikken, spesielt i høstmånedene. Flest rådyr ble påkjørt og drept i Trøndelag om høsten i jaktåret 2019–2020.

Skrantesjuken på Hardangervidda er blodig alvor

Sjansen for å bli kvitt skrantesjuke (CWD) i Norge er kraftig redusert etter funnet på Hardangervidda. – Dette er så å si det ultimate marerittet, sier professor Atle Mysterud ved Universitetet i Oslo.

På forsiden nå