Annonse

Advarsel til menneske­heten

En halv million insek­tarter kan dø ut

Verden står midt i en insektkrise, og følgene kan bli katastrofale for menneskeheten, advarer forskere.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

En million arter står i fare for å dø ut, og halvparten av dem er insekter.

– Den pågående krisen med insektdød er dypt foruroligende. Og vi kjenner bare til toppen av isfjellet, sier biologen Pedro Cardoso, som arbeider ved naturhistorisk museum i Helsingfors i Finland.

Han er hovedforfatter for studien som ble publisert i tidsskriftet Conservation Biology tirsdag.

I løpet av 500 millioner år har jorden opplevd masseutryddelse av arter fem ganger tidligere. Den siste skjedde for 66 millioner år siden, og skyldtes et massivt asteroidenedslag. Det var da dinosaurene døde.

Menneskene står bak
Nå opplever planeten en sjette runde med masseutryddelse av arter, og denne gangen er det menneskeheten som forårsaker den, fastslår forskerne.

– Menneskelig aktivitet er ansvarlig for nesten all nedgang i insektpopulasjonen og utryddelser, sier Cardoso.

Hovedårsaken til massedøden er at insektenes leveområder forsvinner, deretter følger forurensing, spesielt bruk av insektmidler, samt at det innføres nye arter til områder hvor de ikke hører hjemme.

Klimaendringer bidrar også, i tillegg til overutnyttelse – over 2.000 insektarter er rett og slett menneskemat.

Verdifulle tjenester
Når sommerfugler, biller, maur, bier, veps, fluer, sirisser og øyenstikkere forsvinner, får det følger som er langt større enn at den enkelte art blir borte.

For insektartene er en viktig brikke i økosystemene og utfører viktige «tjenester» som ikke kan gjøres av andre. De pollinerer, bidrar i næringssyklusen og bekjemper skadelige insekter i jordbruket.

Verdien av tjenestene de leverer er anslått til minst 57 milliarder dollar årlig i USA, ifølge en forskningsartikkel som ble publisert i tidsskriftet BioScience i 2006.

På verdensbasis er verdien av insektpollinering anslått til 235–577 milliarder dollar årlig, ifølge FNs naturpanel (IPBES).

Mange dyr er også helt avhengig av at det er nok insekter for å overleve. At antallet fugler i Europa og USA har falt kraftig, har blitt knyttet til kollaps i insektpopulasjonene.

I fjor var det total svikt i klekkingen av gjendeflua i Sjoavassdraget. Biolog Morten Kraabøl mener kollapsen er dramatisk.

Også i Norge
Biologen Morten Kraabøl slo også nylig alarm i Jakt & Fiske, og koblet nedgangen i insekter til kollapsen i enkelte fiskebestander.

– I 2019 var det også total svikt i klekkingen av gjendeflua i Sjoavassdraget. Denne knottarten har gitt grunnlaget for en svært viktig ørretbestand. I Sjoaosen finnes et av de største gyteområdene for fiskearten i landet, sier han.

Selv om 2019 var første året dette har skjedd, betegner Krabøl gjendeflue-kollapsen som dramatisk.

Kraabøl spør seg om utviklingen i Innlandet (Oppland/Hedmark) er nok et symptom på det forskere melder om rundt om i verden: insektbestandene er i sterk tilbakegang.

– Det er definitivt en bekymring. Nedgangen gjelder jo mange arter på ulike nivå i økosystemet, hos alt fra insekter til planktonspisende fisk, og rovfisk, sier han.

Ukjent omfang
Forskere anslår at det er 5,5 millioner forskjellige insektarter på jorda, men bare en femdel er identifisert og har fått navn. Derfor er omfanget av insektutryddelsen større en rapporteringen skulle tilsi, mener Cardoso.

Mellom fem og ti prosent av alle insektarter har dødd ut siden den industrielle revolusjonen kom i gang for alvor for om lag 200 år siden.

Studien Cardoso og hans kolleger står bak, har fått tittelen «Forskernes advarsel til menneskeheten om insektutryddelse». Den følger opp en advarsel forfattet av eksperter for 25 år siden og en ny advarsel fra 2017, som 15.000 forskere undertegnet.

Powered by Labrador CMS