Åtte nye meldinger om syke hunder

Siden fredag har Mattilsynet fått åtte nye meldinger om hunder med symptomer på den ukjente hundesykdommen.
16. september 2019

Tilfellene er fra Oslo, Akershus, Telemark, og Nordland, opplyser  Mattilsynet mandag.

– Dette er tilfeller som er meldt direkte til Mattilsynet og ikke som tilbakemelding via spørreundersøkelsen som er sendt ut til veterinærer. Per fredag 13. september viser den pågående kartleggingen blant veterinærer 102 tilfeller med blodig diaré av varierende alvorlighetsgrad, siden 1. august, heter det.

Mattilsynet venter flere svar på denne undersøkelsen i dagene framover.

Følger flere spor
Tilsynet følger flere spor i samarbeid med Veterinærinstituttet i håp om å finne årsaken til de mange tilfellene av syke og døde hunder den siste tiden. Hundeeiere anbefales fortsatt å begrense nærkontakten mellom hunder og å holde hunder i bånd slik at man har kontroll på dem.

Den dødelige hundesykdommen begynte å spre seg i slutten av august. Det er påvist sykdomstilfeller over hele landet. Så langt har et tjuetall av de syke hundene mistet livet etter å ha blitt rammet av blodig diaré.

Veterinærinstituttet hadde per fredag obdusert 14 av de døde hundene. Samtlige av disse viser samme tegn på blodig tarmbetennelse. Veterinærinstituttet har også påvist bakterien Providencia alcalifaciens hos ni av de døde hundene samt hos én hund som fortsatt lever.

Ukjent smittekilde
Ekspertene kan likevel ikke fastslå at det er Providencia alcalifaciens som er årsak til sykdommen. De har heller ikke fått klarhet i hva smittekilden er.

Så langt er det ikke avdekket fellestrekk mellom tilfeller av syke hunder med hensyn til alder, rase, fôring, kontakt med andre hunder, turområder og lignende.

Trolig er sykdommen mindre smittsom enn først fryktet. I de fleste tilfeller hvor det har vært flere hunder i samme dyrehold, har kun én hund blitt syk.


Fakta om hundesykdommen

  • Minst 26 hunder over hele landet har dødd etter å ha hatt blodig diaré den siste tiden. Enda flere har fått symptomene.
  • Det mulige utbruddet ble offentlig kjent onsdag 4. september, men de første enkelttilfellene kom rundt to uker tidligere.
  • Symptomene er blodig diaré og/eller oppkast samt raskt forverret allmenntilstand.
  • Flere av hundene har hatt et sykdomsforløp på ned til 24 timer fra symptomene har dukket opp til døden inntraff.
  • Flere hunder har også blitt friske etter rask behandling hos veterinær. Alvorlighetsgraden er svært varierende.
  • Det er foreløpig ikke klart om det er et virus eller en bakterie som forårsaker sykdommen, men det raske forløpet kan tyde på at det er et virus. 
  • I åtte av ti obduserte hunder er det funnet bakteriene Providencia alcalifaciens og Clostridium ferfringens. Men det er ikke klart om bakterien er årsaken til utbruddet. 
  • Veterinærinstituttet har foreløpig ikke funnet holdepunkter for at hundene er forgiftet eller at utbruddet skyldes en bestemt type fôr.
  • Det er meldt om sykdomstilfeller i Nordland, Oslo, Vestfold, Aust-Agder, Hordaland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Buskerud, Hedmark, Rogaland, Østfold, Sogn og Fjordane, Telemark og Akershus. 
  • I en ny  statusrapport tirsdag slo Veterinærinstituttet fast at det kan utelukkes at hundedøden skyldes algeforgiftning. Det er heller ikke noe som tyder på flåttbårne sykdommer, miltbrann eller harepest. Det er heller ikke funnet sammenheng mellom hundesykdommen og E.coli på mennesker.
Kilder: NTB, Mattilsynet, Veterinærinstituttet og AniCura.

 

Emneord: 

Siste fra Hund

Fuglehundklubbens forbund fikk avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns over fem år. Nå ligger klagesaken hos klima- og miljødepartementet. Foto: Andyworks / iStockphoto
Utsetting av fasan og rapphøns:

Nå må klima- og miljødepartementet avgjøre om det blir utsetting

Miljødirektoratet avslo FKFs søknad om å sette ut fasan og rapphøns over fem år. Nå ligger klagesaken hos departementet. – Blir helt feil å bruke naturmangfoldloven mot oss når vi prøver å skaffe mer kunnskap, sier leder.
Arbeiderpartiets Sverre Myrli mener hundens rettssikkerhet er styrket i den nye hundeloven. Foto venstre: Stortinget / Foto høyre: Jo Straube
Hundeloven:

Mener NJFF kom med gode innspill til ny hundelov

Sverre Myrli (Ap) mener jakthundens rettssikkerhet er styrket i den nye hundeloven.
Rasmus Hansson (MDG), fremmet forslag om å presisere at kommunene må holde seg innenfor lovverket når det skal lages en veileder til den nye hundeloven. Forslaget, som ble fremmet etter innspill fra NJFF, ble sablet ned i Stortinget. Foto venstre: Jo Stra

Fremmet NJFF-forslag – ble sablet ned i Stortinget

Etter innspill fra NJFF, fremmet Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Venstre (V) forslag som skulle få kommunene som hyppigst bruker utvidet båndtvang til å skjerpe seg.

På forsiden nå