Hvilken jakthundforsikring er best? Vi har sjekket ni selskaper. Dette er forøvrig jaktlabradoren Drakesheads Octavia, til Erling Skotner.

Mye å spare med rett jakthund­forsikring

Kostnadene for veterinærbehandling har skutt i været de siste åra. Derfor gjør du lurt i å tegne en god forsikring. Men hvilket selskap er best?
22. oktober 2018

Tendensen de siste tiårene, er at den jevne hundeeier er mer villig til å satse på veterinærbehandling enn tidligere, da man heller gikk for avliving. Men veterinærbehandling koster, derfor velger svært mange å forsikre hunden. En rekke forsikringsselskaper tilbyr i dag forsikring av hunder og kjæledyr, og det er ikke gjort i en fei å skaffe seg oversikt over priser og vilkår, og hvor du totalt får den beste avtalen.

Jakt & Fiske har henvendt seg til ni selskaper, med totalt 13 spørsmål. Her «bestilte» vi forsikring av tre fiktive hunder: Engelsk setter-tispa Frøya fra Bergen, hannhunden Bamse, norsk elghund grå fra Ringerike, og dreveren Aiko, hannhund fra Kragerø. Vi oppga at hundene var ett år gamle. Ellers oppga vi at dyret var friskt, id-merket og skulle brukes som jakthund. Innkjøpspris var satt til 15 000 kroner for hver av hundene.

Vi ba om en livsforsikring på 20 000 kroner og en dekning for veterinærutgifter på inntil kr 50 000 kroner. Ved valgfri egenandel ved veterinærbehandling, valgte vi 20 prosent.

Vi oppga at vi verken var medlem av noen organisasjon, eller hadde forsikringer i selskapet fra før. Det eneste unntaket var NJFF-medlemskap, som jo er relevant for de fleste leserne av Jakt & Fiske.

Avliving eller behandling?
Først som sist: Hundeforsikring koster. Den gjennomsnittlige årspremien for å forsikre en jakthund av en av de tre nevnte rasene, varierer fra 3500 kroner til nærmere 6000. Det tilsvarer omtrent halvparten av kostnaden ved å forsikre familiebilen, eller det samme som en brukbar helseforsikring. Prisen varierer dessuten stort etter rase og bosted. Har du en setter og bor i en storby, kan det hende at du må ut med 7500 kroner for å sikre jaktkameraten. I tillegg til alle andre utgifter, selvfølgelig. Hva da hvis du har to eller tre firbeinte?

NJFFs organisasjonssjef Knut Erik Risvik er ikke i tvil om hva han ville gjort. Hans egen drever Bajas (3) måtte gjennom en øyeoperasjon som beløp seg til over 20 000 kroner. Risvik kjenner til en annen hund som måtte ryggopereres for 80 000 kroner. I slike tilfeller vil selvsagt spørsmålet om avliving melde seg, og det blir opp til den enkelte hundeeier å avgjøre.

Pris, dekning og vilkår
Men hva er det viktig å vurdere når du skal forsikre? Prisen – inngangsbilletten – er selvsagt av betydning. Det samme er pris på egenandel, hvis uhellet skulle være ute. Størrelsen på dekningen er også viktig, ikke minst med tanke på hvor høy veterinærregningen kan bli i 2018. Til slutt – men ikke minst – er vilkårene av stor viktighet.

Vårt inntrykk er at konkurransen er blitt hardere, og at de fleste selskapene dermed leverer bedre vilkår i dag enn bare for noen få år siden. Eksempler på dette er dekning for rehabilitering som fysioterapi, kiropraktikk, akupunktur. Det er antakelig de færreste kunder som finleser selskapenes vilkår. Derfor skal vi hjelpe deg litt på vei, i tabellen på de neste sidene.


Det er store prisforskjeller på forsikring av hund, avhengig av rase og bosted.

Radiologi til god hjelp
Torbjørn Austvik er ekspert på hundeforsikring. Han er hundeeier, jeger og jaktprøvedommer. Til daglig er han megler i forsikringsmeklerfirmaet Söderberg & Partners, som framforhandler avtaler mellom næringsliv, organisasjoner og forsikringsselskap. (Austvik har bl.a framforhandlet NJFFs avtale med Gjensidige forsikring. Han er imidlertid opptatt av at han i denne sammenhengen stiller seg nøytral.)

– Austvik, hvilke vilkår vurderer du som viktig å vurdere?

– Jeg tror mange jakthundeiere har et mer pragmatisk forhold til hundene enn eiere av selskapshunder. Vi er mindre opptatt av SPA-liknende rehabilitering. Vi må spørre oss om hunden virkelig vil få et godt liv etter en alvorlig skade, og dermed like gjerne vurdere avliving. Når det er sagt, er vilkår som også dekker radiologiske undersøkelser (CT, MR) interessante. Da kan du få svar på hvor langt du bør gå i veterinærbehandlingen. Spør gjerne selskapet ditt om CT og MR er inkludert i dekningen, tipser Austvik.


Prisene for veterinærbehandling har økt de siste årene. Derfor kan det være verdt å vurdere forsikring av hunden din. Foto: Lightfieldstudios/iStockphoto

Viktige sjekkpunkter
Torbjørn Austvik trekker også fram geografi, altså hvor forsikringen gjelder. Jakter du i Sverige, eller stiller du den ut et sted i Europa? Sjekk dette med selskapet ditt. Han har også to andre tips:

– Du bør sjekke om egenandelen stiger eller dekningen synker med hundens alder. Dessuten bør du sjekke om forsikringen dekker nedsatt bruksverdi, altså om hunden mister muligheten til å jakte som følge av sykdom eller skade, sier han. (Se også vårt testskjema på de neste sidene.)

– Hvorfor er det dyrere å forsikre en setter i en storby enn en elghund på bygda?

– Som en tommelfingerregel så er det dyrest i by, fordi man har flere velutstyrte veterinærkontorer, som ofte tar høyere priser. Folk i byene har dessuten muligens en lavere terskel for å dra til veterinær, og disse regningene gjenspeiles i forsikringen. En elgjeger har kanskje et mer pragmatisk forhold til dyr, sier han.

Store prisforskjeller
Så til testen: Vår oversikt viser at det er ca. 2500 kroner i forskjell i bruttoprisene (før eventuelle rabatter) på forsikring hos de ulike selskapene. Denne prisen vil selvfølgelig kunne variere avhengig av om du har totalkunderabatter eller medlemskap i en organisasjon. Oversikt over totalkunderabattene er lagt inn i tabellen.

NJFF har som nevnt inngått avtale med Gjensidige forsikring. Kort sagt gir den NJFF-medlemmer 20 prosent på hundeforsikringen, samt 14 prosent kunderabatt (uten å ha andre forsikringer i selskapet). Egenandelen er på 15 prosent, mot 25 prosent for ikke-medlemmer. Vi mener det er riktig å nevne disse rabattene spesielt.

Det er ikke alle vilkår vi har tatt med i tabellen, men vi har tatt dem med i vår endelige vurdering. Eksempel på dette er fødselshjelp/keisersnitt, der vilkårene er så godt som like hos samtlige selskap: De dekker ett keisersnitt i løpet av hundens levetid, med unntak av fire spesifikke raser (ikke jakthundraser).

Jakt & Fiskes konkluderer
Etter å ha gjennomgått pris, dekning og vilkår, er vår konklusjon: Gjensidige forsikring gir i dag faktisk det beste tilbudet på hundeforsikring. Dette gjelder særlig om du er medlem av NJFF, men også på vilkår er selskapet best. For oss er det viktig å understreke at Jakt & Fiskes redaksjon har gjort denne vurderingen på selvstendig grunnlag, uten å skule til at NJFF faktisk har en samarbeidsavtale med selskapet.

Likevel: Gjensidiges hundeforsikring er faktisk så bra at du kan fortsette å være totalkunde hos et annet selskap, og kun tegne hundeforsikring hos førstnevnte. (Det er ikke alle selskap som tillater deg kun å handle hundeforsikring.)

Agria kommer også godt ut i vår oversikt, og kan være spesielt interessant for deg som er NKK-medlem, eller medlem i hundeklubb som har avtale med NKK. DNB forsikring kommer heller ikke verst ut. For øvrig: Sjekk vilkårene hos «ditt» selskap. Lykke til!


GJENSIDIGE FORSIKRING ?

Pris på livsforsikring: Frøya: 911 kr, Bamse: 694 kr, Aiko: 1605 kr.

Pris på dekning av behandlinger: Frøya: 6417 kr, Bamse: 3240 kr, Aiko: 4614 kr.

Samlet pris: Frøya: 7328 kr, Bamse: 4898 kr, Aiko: 6221 kr.

Pris til NJFF-medlemmer *: Frøya: 4836, Bamse: 2596, Aiko: 4105.

Snittpris: 3846 kr (Inkludert NJFF-rabatt).

Maksimal dekning: 50 000 kr.

Laveste egenandel: 25 % av forsikringssummen (15% for NJFF-medlemmer).

Bare hundeforsikring: Ja.

Stigende egenandel: Nei, samme egenandel uansett alder. 

Synkende dekning: Nei, samme forsikringssum uansett alder.

Totalkunderabatt:  1-2 privatforsikringer: 14% rabatt. 3 eller flere privatforsikringer: 18% rabatt.

Erstatning for nedsatt bruksverdi: Ja, dersom det er tegnet dekning for tap av bruksverdi, og hunden er registrert som jakthund på bruksområde.

Skade i andre land: Ja, dekker skader i hele verden.

Andre kommentarer: * Gjensidige har per i dag en avtale med NJFF som gir 20% på hundeforsikringen. Siden man også får en kunderabatt på 14% rabatt fra første forsikring, er rabatten på 34%.

Jakt & Fiskes kommentar: Gode på pris. Gode på dekning. Meget gode på vilkår.


DNB FORSIKRING ?

Pris på livsforsikring: Frøya: 1444 kr, Bamse: 1444 kr, Aiko: 1444 kr.

Pris på dekning av behandlinger:, Frøya: 2257 kr, Bamse: 2257 kr, Aiko: 2257 kr.

Samlet pris: Frøya: 3701 kr, Bamse: 3701kr, Aiko: 3701 kr.

Snittpris: 3701 kr.

Maksimal dekning: 50 000 kr.

Laveste egenandel: Fast egenandel på kr 2 000 kr.

Bare hundeforsikring: Nei.

Stigende egenandel: Ja, økende egenandel ved veterinærutgifter for hunder over 10 år.

Synkende dekning: For livsforsikringen: Reduseres med 20 % for hunder eldre enn 7 år.

Totalkunderabatt: 5% med tre forsikringer, 10 % med fire forsikringer, 15% med fem forsikringer.

Erstatning for nedsatt bruksverdi: Ja. Erstatningen er begrenset til 50 % av dyrets forsikringssum.

Skade i andre land: Forsikringen gjelder i Europa.

Andre kommentarer: Selskapet uttaler at det har gode dekninger og vilkår.

Jakt & Fiskes kommentar: Gode på pris. Gode på dekning. Middels på vilkår. Kaprer så vidt et smilefjes.


AGRIA ?

Pris på livsforsikring:  Frøya: 813, Bamse: 782 kr, Aiko: 813 kr.

Pris på dekning av behandlinger: Frøya: 4 967 kr, Bamse: 2 431 kr, Aiko: 3 917 kr.

Samlet pris: Frøya: 6060 kr, Bamse: 3493 kr, Aiko: 5010 kr. *Prisene inkluderer ”eliteforsikring” som dekker tap av bruksverdi, og rehabiliteringsforsikring, som dekker rehab. på inntil 6000 kr pr år.

Snittpris: 4854 kr.

Maksimal dekning: 60 000 kr.

Laveste egenandel: 1 000 kr, samt 15 % av resterende beløp av veterinærregning.

Bare hundeforsikring: Ja.

Stigende egenandel: Nei.

Synkende dekning: Nei.

Totalkunderabatt: Har man fire hunder eller flere .

Erstatning for nedsatt bruksverdi: Elitetillegget koster 110 kr pr. år, og dekker hele forsikringsbeløpet.

Skade i andre land: Ja, i Europa ved opphold inntil 12 måneder.

Andre kommentarer: Gir 10% rabatt til medlemmer av NKK/klubber tilknyttet NKK.

Jakt & Fiskes kommentar: Middels gode på pris. Gode på dekning. Gode på vilkår. 


SPAREBANK 1 FORSIKRING ?

Pris på livsforsikring: * Kun mulig å tegne samlet forsikring som dekker død/ tap og veterinærbehandlinger.

Pris på dekning av behandlinger: * I utgangspunktet settes hundens kjøpsverdi som forsikringssum for død. Som dokumentasjon for økt verdi utover sum i kjøpekontrakt, kreves relevant dokumentasjon om verdiens grunnlag.

Samlet pris: Frøya: 4217 kr, Bamse: 2375 kr, Aiko: 3641 kr.

Snittpris: 3411 kr.

Maksimal dekning: 50 000 kr.

Laveste egenandel: 20 % av forsikringssummen, minimum 2 000 kr.

Bare hundeforsikring: Ja.

Stigende egenandel: Egenandelen stiger ikke med alderen. 

Synkende dekning: Når hunden fyller 7 år, reduseres forsikringssummen for erstatning ved død med 20 % årlig, maksimalt 80 %.

Totalkunderabatt: 20% rabatt på oppgitte priser.

Erstatning for nedsatt bruksverdi: Ved nedsatt bruksverdi beregnes erstatningen etter graden av varig nedsatt bruksverdi, begrenset til 50 % av forsikringssummen.

Skade i andre land: Forsikringen gjelder til enhver tid i Norden. I Europa ved opphold inntil 12 måneder.

Jakt & Fiskes kommentar: Gode på pris Gode på dekning, Middels på vilkår.


FRENDE ?

Pris på livsforsikring:   Frøya: 876 kr, Bamse: 721 kr, Aiko: 876 kr.

Pris på dekning av behandlinger:  Frøya: 3290 kr, Bamse 1715 kr, Aiko: 3290 kr.

Samlet pris: Frøya: 4166, Bamse: 2436, Aiko: 4136.

Snittpris: 3579 kr.

Maksimal dekning: 50 000 kr.

Laveste egenandel: 20% av skaden, minimum 1000 kr.

Bare hundeforsikring: Nei.

Stigende egenandel: Nei.

Synkende dekning: Ingen reduksjon for veterinærdekningen. For livsforsikringen: 20 % per år for hunder eldre enn 7 år.

Totalkunderabatt: Inntil 17 % rabatt på oppgitte priser dersom man er totalkunde. 

Erstatning for nedsatt bruksverdi: Ja. Ved erstatning for tap av egenskap som jakthund erstattes 50 % av hundens forsikringssum.

Skade i andre land: Forsikringen gjelder i hele verden.

Andre kommentarer: Selskapet uttaler at det har gode dekninger og vilkår.

Jakt & Fiskes kommentar: Gode på pris. Gode på dekning. Middels gode på vilkår.


TRYG FORSIKRING ?

Pris på livsforsikring: Frøya: 6398 kr, Bamse: 2947 kr, Aiko: 3433 kr.

Pris på dekning av behandlinger: Frøya: 870 kr, Bamse: 653 kr kr, Aiko: 655 kr.

Samlet pris: Frøya: 7268 kr, Bamse: 3600 kr, Aiko: 4088 kr.

Snittpris: 4985 kr.

Maksimal dekning: 50 000 kr.

Laveste egenandel: 2000 kr.

Bare hundeforsikring: Ja.

Stigende egenandel: Nei.

Synkende dekning: Ingen reduksjon for veterinærdekningen. For livsforsikringen: 20% reduksjon fra og med 8. leveår, maksimalt 50% reduksjon.

Totalkunderabatt: Inntil 20% rabatt på oppgitte priser dersom man er totalkunde. 

Erstatning for nedsatt bruksverdi: Ja, gir erstatning for nedsatt bruksverdi opptil 50% av forsikringssummen.

Skade i andre land: Forsikringen gjelder i Europa.

Andre kommentarer: Selskapet uttaler at det har som mål om å tilby markedets beste forsikring. ”Hund Ekstra” (inkludert i prisen) dekker også god tannbehandling, og rehabilitering.

Jakt & Fiskes kommentar: Medium på pris. Gode på dekning. Middels på vilkår.


IF … FORSIKRING ?

Pris på livsforsikring: * Kun mulig å tegne samlet forsikring som dekker død/ tap og veterinærbehandlinger.

Pris på dekning av behandlinger: *Se over.

Samlet pris: Frøya, 7544 kr, Bamse: 3301 kr, Aiko, 5725 kr.

Snittpris: 5523 kr.

Maksimal dekning: 50 000 kr.

Laveste egenandel: 20%. Inntil 400 kr i egenandelsfordel for hvert skadefrie år.

Bare hundeforsikring: Ja.

Stigende egenandel: Nei.

Synkende dekning: Ingen reduksjon for veterinærdekningen. For livsforsikringen: 20% reduksjon fra og med 8. leveår, maksimalt 50% reduksjon.

Totalkunderabatt: Inntil 20% rabatt på oppgitte priser dersom man er totalkunde. 

Erstatning for nedsatt bruksverdi: Ja, gir erstatning for nedsatt bruksverdi opptil 50% av forsikringssummen.

Skade i andre land: Forsikringen gjelder i Europa.

Andre kommentarer: Selskapet uttaler at det har som mål om å tilby markedets beste forsikring. ”Hund Ekstra” (inkludert i prisen) dekker også god tannbehandling, og rehabilitering.

Jakt & Fiskes kommentar: Medium på pris. Gode på dekning. Middels på vilkår.


STOREBRAND FORSIKRING ?

Pris på livsforsikring: Frøya: 1112 kr, Bamse: 568 kr, Aiko: 568 kr.

Pris på dekning av behandlinger: Frøya: 3390 kr, Bamse: 2633 kr, Aiko: 2633 kr.

Samlet pris: Frøya: 3701 kr, Bamse: 3701kr, Aiko: 3701 kr.

Snittpris: 3635 kr.

Maksimal dekning: 30 000 kr.

Laveste egenandel: 20% av totalutgiftene, minimum 1500 kr.

Bare hundeforsikring: Ja.

Stigende egenandel: Ja. Egen­andelen økes til 30 %, minimum 1 500 kroner, når dyret fyl­ler 7 år.

Synkende dekning: Ingen reduksjon for veterinærdekningen. For livsforsikringen: 90 % av forsikringssummen etter 8 år, 75 % av forsikringssummen etter 9 år, og 60 % av forsikringssummen etter 10 år.

Totalkunderabatt: Inntil 15% rabatt på oppgitte priser dersom man er totalkunde.

Erstatning for nedsatt bruksverdi: Ja, så sant hunden beviselig brukes jevnlig på jakt når skaden oppstår. Dekker 50% av forsikringssummen ved død.

Skade i andre land: Ja. Veterinærforsikringen dekker sykdom og ulykke i Norden. Dødsfallforsikringen gjelder i hele verden.

Andre kommentarer: Selskapet uttaler at det har gode dekninger og vilkår.

Jakt & Fiskes kommentar: Gode på pris. Dårlig på dekning. Ikke best på vilkår.


KLP FORSIKRING ?

Pris på livsforsikring: Frøya: 1040 kr, Bamse: 1040 kr, Aiko: 1040 kr.

Pris på dekning av behandlinger:   Frøya: 4873 kr, Bamse: 4873 kr, Aiko: 4873 kr.

Samlet pris: Frøya: 5913 kr, Bamse: 5913 kr, Aiko: 5913 kr.

Snittpris: 5913 kr.

Maksimal dekning: 35 000 kr (på nett). * Se ”andre kommentarer”.

Laveste egenandel: 20% av erstatningen, minimum 2000 kr.

Bare hundeforsikring: Nei.

Stigende egenandel: Nei.

Synkende dekning: Ved hver fornyelse fra fylte syv år nedjusteres summen for død/tap av hund med 20 prosent, minimum 1000 kroner.

Totalkunderabatt: Nei. KLP viser til at de bare har ”faste, lave priser til medlemmene”. 

Erstatning for nedsatt bruksverdi: Ja, men må da tegne tilleggsdekning for dette.

Skade i andre land: Veterinærutgifter gjelder i Norden. Dødsfall gjelder i hele verden.

Andre kommentarer: * Dersom kunden ønsker høyere dekning enn 35 000 kr, vurderer selskapet om det kan tilby dette, på bakgrunn av risiko, skadeutvikling og skadehistorikk.

Jakt & Fiskes kommentar: Dårlig på pris. Dårlig på dekning. Ikke best på vilkår.

Emneord: 

Siste fra Hund

Fuglehundklubbens forbund fikk avslag på søknad om utsetting av fasan og rapphøns over fem år. Nå ligger klagesaken hos klima- og miljødepartementet. Foto: Andyworks / iStockphoto
Utsetting av fasan og rapphøns:

Nå må klima- og miljødepartementet avgjøre om det blir utsetting

Miljødirektoratet avslo FKFs søknad om å sette ut fasan og rapphøns over fem år. Nå ligger klagesaken hos departementet. – Blir helt feil å bruke naturmangfoldloven mot oss når vi prøver å skaffe mer kunnskap, sier leder.
Arbeiderpartiets Sverre Myrli mener hundens rettssikkerhet er styrket i den nye hundeloven. Foto venstre: Stortinget / Foto høyre: Jo Straube
Hundeloven:

Mener NJFF kom med gode innspill til ny hundelov

Sverre Myrli (Ap) mener jakthundens rettssikkerhet er styrket i den nye hundeloven.
Rasmus Hansson (MDG), fremmet forslag om å presisere at kommunene må holde seg innenfor lovverket når det skal lages en veileder til den nye hundeloven. Forslaget, som ble fremmet etter innspill fra NJFF, ble sablet ned i Stortinget. Foto venstre: Jo Stra

Fremmet NJFF-forslag – ble sablet ned i Stortinget

Etter innspill fra NJFF, fremmet Miljøpartiet De Grønne (MDG) og Venstre (V) forslag som skulle få kommunene som hyppigst bruker utvidet båndtvang til å skjerpe seg.

På forsiden nå