Annonse

Forstår ikke hvor «halling-villsvinet» kommer fra

Både lokale jegere og Miljødirektoretet klør seg i hodet, etter at et villsvin sist helg ble felt i Nesbyen i Hallingdal. Det føyer seg inn i rekken av villsvinobservasjoner i nye områder.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Overraskelsen var stor blant lokale jegere i Nesbyen da det gikk ut melding om villsvinobservasjon i bygda. Jakt ble iverksatt, og det tok ikke lang tid før dyret måtte bøte med livet. 

I Norge definerer myndighetene villsvinet som en fremmed art, og ønsker minst mulig grad av etablering. 

I fjor ble det derfor utarbeidet en egen handlingsplan mot villsvin. 

Også omtalt i Jakt & Fiske: Slik vil Mat­tilsynet holde villsvin­bestanden nede.

Ikke hørt om tidligere

I Nesbyen beskrives villsvinaffæren som historisk.

– Jeg har aldri sett villsvinspor her, eller hørt om andre som har gjort det. Jeg vil nesten tro dette må være det første villsvinet som er skutt i Hallingdal siden de jaktet med pil og bue, sier Kåre Peder Rasmushaugen til avisa Hallingdølen. Rasmushaugen var en av flere jegere som deltok i jakten på villsvinet.

Galten ble anslått å være halvannet år gammel, og veide ca. 60 kg. Magesekken var heller slunken, og Rasmushagen undrer seg over hvordan dyret har funnet veien til Hallingdal.

Det spekuleres i om det kan være et rømt tamdyr, men foreløpig er det ingen som har meldt galten savnet.

Dukker stadig opp nye steder

Også i Miljødirektoratet vekker halling-villsvinet undring.

– Om dette er et villsvin som kommer østfra, er det overraskende. Dyret må i så fall ha passert en betydelig mengde hindringer, og burde vært oppdaget tidligere, sier seniorrådgiver Erik Lund i Miljødirektoratet.

Dersom svinet faktisk er vilt, er det trolig den første observasjonen av arten så langt vest i landet, ifølge Lund.

I oktober 2029 ble det felt en galte i Tydal, om lag 13 mil sørøst for Trondheim. Det var første gang et villsvin ble observert og felt så langt nord i landet. Historisk villsvin­felling i Trøndelag | Jakt & fiske (njff.no)

25. januar i år ble «rekorden» slått, da et villsvin ble felt i Helgådalen i Verdal, ca. 9 mil nord for trønderhovedstaden.

I dag finnes villsvin regelmessig i områdene langs svenskegrensa fra Halden i sør til Åsnes i nord. Dette utelukker ikke at arten kan påtreffes også utenfor disse områdene, og da gjerne enkeltindivider eller mindre grupper av dyr. Antallet villsvin på norsk side er usikkert, men man regner med at det er snakk om mellom 400 og 1200 individer.

Ulovlig utsetting

I Sverige har villsvin siden 1987 blitt betraktet som en naturlig forekommende art. I 2019 ble bestanden anslått til rundt 300 000 individer. Forslaget til nye målsettinger for villsvinforvaltningen i Sverige inneholder ingen øvre grense for bestandens størrelse eller utbredelse. Man må derfor regne med at det fortsatt vil være innvandring av villsvin til Norge.

Etableringen av villsvin i Sverige har sitt utspring i rømninger fra oppdrett. Samtidig er det kjent at ulovlig flytting og utsetting av villsvin på svensk side har bidratt til spredning av arten. Det er foreløpig ikke påvist at dette har forekommet i Norge.

Powered by Labrador CMS