Kritisk til jakt­forbud i Oslo kom­mune­skoger

Leder av NJFF Oslo, Line Lillebø Osfoss, er kritisk til at jegere er uønsket i Oslo kommunes skoger.
Leder av NJFF Oslo, Line Lillebø Osfoss, er kritisk til at jegere er uønsket i Oslo kommunes skoger.

– Det er et tankekors at byrådet i Oslo ikke ser verdien av å høste av naturen. Jakt er tross alt den mest miljøvennlige måten å hente mat på.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Dette sier leder av NJFF Oslo, Line Lillebø Osfoss, etter at bystyret like før jul vedtok å stramme inn reglene for jakt i Oslo kommunes skoger. I de gamle retningslinjene, het det at dyrelivet var fredet, men at Friluftsetaten i samråd med «markaorganisasjonene» kunne regulere bestanden av elg og rådyr, og gi tillatelse til jakt på enkelte arter småvilt.

I bystyrets vedtak til nye retningslinjer, heter det nå bare at småviltjakt er «forbudt». Det samme gjelder kvotejakt på gaupe, og lisensjakt på store rovdyr.

– Jeg synes det er fryktelig synd at det ikke tillates jakt innenfor Oslo kommunes grenser. Det blir stadig vanskeligere å nå gjennom med en forståelse for det høstingsbaserte friluftslivet i Oslo. Mens jakt har en svært høy tillit i befolkningen generelt, virker det høstingsbaserte friluftslivet ganske fjernt for oslopolitikerne, sier Lillebø Osfoss.

Nedprioriterer høsting
Solemskogen JFF har i snart 30 år leid et bynært jaktterreng av Løvenskiold i Lillomarka, uten at det har oppstått konflikter med andre befolkningen ellers.

– Tror du det er de rene friluftsorganisasjonene som setter premissene for bruken av Marka, Lillebø Osfoss?

– Det er i alle fall deres interesser som ivaretas, påpeker hun.

Lederen av NJFF Oslo mener det er et tankekors at det sittende byrådet, som er veldig opptatt av miljøvern, ikke gir folk mulighet til å hente mat i sine nærområder, på en miljøvennlig og økologisk måte. Hun er også kritisk til at Oslo kommune velger å «stå utenfor» i forvaltningen av ulvesonen.

– Det er en veldig tydelig, politisk markering fra byrådets side. Vi i NJFF Oslo ønsker ikke Østmarka-ulvene bort, men de må kunne forvaltes på en ordentlig måte, og ulvesonen må sees under ett, sier hun.

– Ikke-jegere opplever det som utrygt

Byrådsleder Raymond Johansen ønsker å videreføre dagens praksis, der småviltjakt kun er tillatt i de av Oslo kommunes skoger som ligger i byens nabokommuner.
Byrådsleder Raymond Johansen ønsker å videreføre dagens praksis, der småviltjakt kun er tillatt i de av Oslo kommunes skoger som ligger i byens nabokommuner.

– Vi som jegere bør ha forståelse for at ikke-jegere kan oppleve det som utrygt når det jaktes i Marka, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Jeg er tilhenger av å høste av naturen, og ønsker å legge til rette for en god balanse mellom ulike typer friluftsliv i Marka. Men dagens praksis, der det kun gis mulighet for småviltjakt i de av Oslos kommuneskoger som ligger i andre kommuner, vil fortsette, sier byrådslederen til Jakt & Fiske.

– Du er jo selv jeger, og kjenner til de strenge kravene som stilles til sikkerhet, samt at forvaltningen skal være kunnskapsbasert?

– Ja, vi som driver jakt vet hvor sikkert det er, men de som ikke jakter føler at det er utrygt å ferdes i samme område. Oslo kommuneskoger ligger dessuten tett på byggesonen, og med svært mye ferdsel, sier Johansen.

– Hvorfor har dere vedtatt forbud mot jakt på store rovdyr?

– Vi er opptatt av at vi skal ha en levedyktig ulvebestand i Norge. Det er det også sterk oppslutning om, blant Oslos befolkning. Dette betyr ikke at vi ikke har forståelse for de utfordringene ulven skaper rundt om i landet, sier han.