Rundt hundre ulver registrert i Norge

Det er registrert mellom 97 og 101 ulver innenfor Norges grenser så langt i vinter. 54 ulver er kun påvist i Norge.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel. Det er ikke sikkert at informasjonen som står i artikkelen stemmer lenger.

Videre er 43 til 47 revir registrert på begge sider av riksgrensen mot Sverige, viser foreløpige tall fra Rovdata.

13 av ulvene er registrert døde i perioden.

– Det er dokumentert seks valpekull i helnorske revir og fem valpekull i grenserevir hittil i vinter. Bestanden er dermed over det nasjonale bestandsmålet, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata.

Stortingets bestandsmål er fire til seks årlige ulvekull i Norge inklusive grenserevir, hvor minst tre kull skal være født i helnorske revir.

Overvåkingen bygger hovedsakelig på sporing av ulv utført av Statens naturoppsyn (SNO) og Høgskolen i Innlandet og DNA-analyser av innsamlede prøver hos Rovdata. I tillegg til meldinger om ulv fra publikum.

Den felles skandinaviske overvåkingssesongen varer til 31. mars. Den endelige statusrapporten for ulv i Norge og Skandinavia ferdigstilles innen 1. juni 2020.