Fotostory

Den store pukkellakskrigen

I elvene rundt Varangerfjorden er det fisket over 60 000 pukkellaks. I noen av elvene er det tatt opp enorme mengder. Her Rune Elnan i sving i Vestre Jakobselv.
I elvene rundt Varangerfjorden er det fisket over 60 000 pukkellaks. I noen av elvene er det tatt opp enorme mengder. Her Rune Elnan i sving i Vestre Jakobselv.

Invasjonen av pukkellaks ble langt kraftigere enn forventet i sommer. Minst 70 000 pukkellaks er fjernet fra elvene i Finnmark og Troms, etter en formidabel innsats av lokale JFF.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Lokalforeningene i Finnmark, som forpakter et betydelig antall lakseelver på vegne av Finnmarkseiendommen (FeFo), har lagt ned en enorm innsats og tusenvis av dugnadstimer for å ta ut så mye pukkellaks som mulig. Nesseby Herreds JFF, som forpakter Vesterelva og Bergebyelva i Varangerbotn, har ved hjelp av garn og fiskefeller tatt ut over 20 000 pukkellaks i lille Vesterelva alene. Uttaket er like stort som samlet fangst i elv og sjø i hele landet i 2019. Det sier det meste om situasjonen i elvene i Øst-Finnmark!

Erich Wederkinch og Ann Søreng, leder i Berlevåg JFF, tar sin tørn i elva.
Erich Wederkinch og Ann Søreng, leder i Berlevåg JFF, tar sin tørn i elva.

I regi av Vestre Jakobselv JFF ble det fisket ut nesten 13 000 pukkelaks i Vestre Jakobselv, og det samme i Munkelva i Sør-Varanger, organisert av Sør-Varanger JFF. Tusentalls pukkellaks er også tatt i andre elver i fylket. Også tilreisende sportsfiskere har bidratt i kampen mot den uønskete arten. Dersom utviklingen de siste åra fortsetter, vil pukkellaks på sikt kunne bli den dominerende laksefisken i elvefangstene i Finnmark i oddetallsår.

I våres ble det spådd at 2021 ville bli et nytt rekordår for pukkellaks i Norge. Det slo til for fullt.
I våres ble det spådd at 2021 ville bli et nytt rekordår for pukkellaks i Norge. Det slo til for fullt.

Hittil i år er det fanget sju ganger så mye pukkellaks som i 2017 og nær fire ganger så mye som i 2019, og det er fanget og registrert pukkellaks i 122 av landets lakseelver.

Pukkellaks er en art med høy risiko, ifølge Artsdatabankens liste over fremmede arter. Etablering av pukkellaks i elver over større områder øker sjansen for at vi regelmessig får tallrike invasjoner av arten i norske elver.
Pukkellaks er en art med høy risiko, ifølge Artsdatabankens liste over fremmede arter. Etablering av pukkellaks i elver over større områder øker sjansen for at vi regelmessig får tallrike invasjoner av arten i norske elver.