Annonse

Lisens­jegerne hetses

Hetsing av jegerstanden, ikke minst i sosiale medier, har blitt et alvorlig problem. Her fra den første lisensjakta i Hedmark, tilbake i 2005.
Hetsing av jegerstanden, ikke minst i sosiale medier, har blitt et alvorlig problem. Her fra den første lisensjakta i Hedmark, tilbake i 2005.

Er det greit å offentliggjøre navnene på lisensjegerne? Ja, mener Miljødirektoratet. Nei, mener NJFF.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Reaksjonene har vært sterke etter at lokalavisa Smaalenenes Avis i Indre Østfold publiserte lister over jegere i Jegerregisteret som har registrert seg og mottatt lisens for jakt på ulv eller andre store rovdyr.

Miljødirektoratet avslo først innsynsbegjæringen fra Smaalenenes Avis, men snudde etter at avisa klaget på avslaget.

Dermed publiserte avisa navnene på de 238 lisensjegerne som står på lista. Fylkesleder Kjetil Sørby i NJFF- Østfold mener det er hårreisende at denne type informasjon gjøres tilgjengelig.

At du er registrert som lisensjeger betyr ikke at du er mot ulv, påpeker Kjetil Sørby, fylkesleder i NJFF-Østfold. Han er sterkt kritisk til at lokalavisa Smaalenenes Avis publiserte navnene på jegere som har registrert seg som lisensjegere.
At du er registrert som lisensjeger betyr ikke at du er mot ulv, påpeker Kjetil Sørby, fylkesleder i NJFF-Østfold. Han er sterkt kritisk til at lokalavisa Smaalenenes Avis publiserte navnene på jegere som har registrert seg som lisensjegere.

– At du er registrert som lisensjeger betyr ikke at du er mot ulv, eller at du ønsker å jakte ulv. Nå er vi bekymret for sikkerheten til jegerne som står på lista, sier han.

Lisensfelling har for øvrig hjemmel i naturmangfoldloven og er ment som skadeforebygging.

Sørby legger til at avisartikkelen også bygger på feil og misforståelser, som at det søkes om å få lisens. Det er heller ikke beskrevet hvilke rovviltarter den enkelte jeger har registrert seg for.

Barn mobbes
Hets og trakassering av jegerstanden, både direkte og på sosiale medier, har blitt et alvorlig problem, understreker Sørby. Han viser til lisensfellingen av ulv i Letjenna i Innlandet, der også barn av lisensjegere ble hetset.

At man som registrert lisensjeger har våpen hjemme, kan dessuten utgjøre en sikkerhetsutfordring, mener han.

– Jeg stiller spørsmål ved agendaen til redaktøren i Smaalenenes Avis, sier Sørby.

– Men Miljødirektoratet åpnet for innsyn?

– Ja, men det finnes unntak fra denne retten hvis innsynet «ville lette gjennomføring av straffbare handlinger». Det gjør det i dette tilfellet, da offentliggjøringen medfører at kriminelle får fatt i navnene.

– Å publisere navnet til den som registrer seg som lisensjeger, strider mot den strenge praksisen som gjelder personvernet, påpeker generalsekretær Eldar Berli i Norges Jeger- og Fiskerforbund.
– Å publisere navnet til den som registrer seg som lisensjeger, strider mot den strenge praksisen som gjelder personvernet, påpeker generalsekretær Eldar Berli i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

NJFF kritisk
Miljødirektoratet er uenig i Sørbys standpunkt.

«Opplysninger i offentlige registre er offentlige, med mindre det er særskilte unntak. Vår vurdering er at det ikke finnes unntak i dette tilfellet», sier seksjonsleder Trond Flydal til NRK.

Også generalsekretær Eldar Berli i Norges Jeger- og Fiskerforbund er kritisk til at navnene offentliggjøres, og vil ta saken opp med Miljødirektoratet.

– Vi ønsker å få en forklaring på direktoratets avgjørelse om å tillate innsyn. NJFF mener avgjørelsen strider mot gjeldende, strenge praksis for personvern knyttet til våpenhold.

Berli presiserer at da man registrerte seg som lisensjeger, forelå det heller ingen informasjon om at fullt navn kunne bli offentliggjort i pressen.

Jarle Bentzen, ansvarlig redaktør i Smaalenenes Avis, har liten tro på at publisering av hvem som har registrert seg som lisensjegere øker risikoen for våpentyveri.
Jarle Bentzen, ansvarlig redaktør i Smaalenenes Avis, har liten tro på at publisering av hvem som har registrert seg som lisensjegere øker risikoen for våpentyveri.

Demokratisk prinsipp
Ansvarlig redaktør i Smaalenenes Avis, Jarle Bentzen, har derimot liten tro på at offentliggjøringen av navnene kan føre til kriminelle handlinger som f.eks. våpentyveri.

– I Norge har vi strenge krav til våpenoppbevaring, understreker han overfor Jakt & Fiske.

Bentzen framhever at åpenhet er et viktig prinsipp i et demokratisk samfunn.

– Dette er nå offentlig informasjon som hver og en kan hente ut selv. Ulvejakt er en politisk betent sak, men vi har verken tatt stilling for eller imot jakta.

– Men flere jegere har blitt hetset?

– Ja, debatten er dessverre preget av usakligheter fra begge sider. Vi har imidlertid tilbudt de som har blitt hetset om å fortelle sin historie i avisa, uten å få tilbakemeldinger.

Powered by Labrador CMS