Storørret­forkjempere til aksjon mot vann­kraft­verk

Natt til mandag tok aksjonister seg inn på Viuldammen i Randselva i Buskerud.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel. Det er ikke sikkert at informasjonen som står i artikkelen stemmer lenger.

Saksa, som er malt på demningen, likner på den som ble malt på en demning i elva Elwhai i USA i 1990, en aksjon som ble starten på en storstilt riving av miljøfiendtlige demninger og kraftverk over hele USA.

Aksjonistene ble filmet av dokumentarfilmskaper Lars Nilssen og saken ble først omtalt på nettstedet www.larsoglars.no. Aksjoneistene skal ikke være tilknyttet noen organisert gruppe, men mener ifølge Nilssen tida er inne for å rive gamle elvekraftverk, også i Norge.

Viuldammen står på lista over slike, da de mener Tyrifjorden uten miljøgifter og en livskraftig storørretstamme, er viktigere enn bevaring av et nedslitt elvekraftverk.

– Vi oppdaget at noen hadde tatt seg inn på demningen i løpet av helga, og anmeldte forholdet mandag morgen. Dette er et avsperret og farlig område, som ikke hvem som helst kan bevege seg på, sier produksjonssjef Helge Bergstrøm i Ringerikskraft AS, og legger til at man allerede er i gang med å fjerne tagginga.

– Vi har en veldig god dialog med Ringerike Sportsfiskere, og har ingen tro på at lokale sportsfiskere står bak dette.

Sterk markering
Ringerike Sportsfiskere har drevet kultivering i Randselva i flere år. Gjennom prosjektet «Ja til bærekraftig stamme» jobber foreninga for en høstbar bestand, samt fri ferdsel av storørret mellom Tyrifjorden og Randsfjorden. Prosjektleder Else Ravneberg bekrefter at ingen i foreningen har deltatt på aksjonen, men legger til at hun synes det var et fint kunstverk.

– Dette er en sterk markering av oppgitthet og frustrasjon. Storørreten i Tyrifjorden bruker Randselva som gyte- og oppvekstområder. Viuldammen sperrer ørretens adgang til den beste gytestrekningen.

– Ingen av oss i foreningen har vært med på dette, men jeg syns jo det er et fint kunstverk, sier Else Ravneberg i Ringerike Sportsfiskere til Jakt & Fiske.
– Ingen av oss i foreningen har vært med på dette, men jeg syns jo det er et fint kunstverk, sier Else Ravneberg i Ringerike Sportsfiskere til Jakt & Fiske.

Miljøgifter
Viuldammen har fungert som et deponi for miljøgifter sluppet ut fra industribedrifter.

En forskningsrapport bestilt av Miljødirektoratet i år hevder at giften fra nedgravde deponier er hovedkilden til de store giftforekomstene i fisken i Tyrifjorden.

Rapporten påpeker at disse må håndteres på en forsvarlig måte før en eventuell fjerning av dammen vil kunne skje, men at dette ville økt tilgjengelig oppvekstareal for yngel og ungfisk på mellom 59–81 prosent.

Storørretparadis
Gytebestanden i Randselva besto av kun 40–80 individer for noen år siden. Under gytetelling i fjor, ble det talt 200 individer.

– Økningen er positiv, samtidig ser vi at ungfisken uteblir. Det er fint med oppmerksomhet rundt vassdraget vårt. Vi ønsker å sette Ringerike på kartet, og Randselva har potensial som et storørretparadis! avslutter Ravneberg.

Viulfoss kraftverk sto ferdig i 1958, og eies av Viul Kraft AS og Ringerikskraft AS.