Annonse

Viten | Ærfugl

Ærfugl blir skremt bort av småbåter

Småbåter skremmer ærfugl bort fra områder der de finner føde og får fuglene til å dykke lang ned, viser en studie. På sensommeren mister ærfugl fjær og evnen til å fly og har dermed enda mindre sjanse til å flykte.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Fritidskjøring med småbåt kan være betydelig forstyrrende for ærfugl i den perioden de feller fjær, når de myter.

Det viser en ny forskningsrapport i det landsdekkende programmet for overvåking av sjøfugl langs kysten av Norge, SEAPOP (Seabird populations). Studien er finansiert av Miljødirektoratet.

Mytende ærfugl søker ofte tilflukt på grunt vann ved kysten, hvor rekreasjonskjøring med småbåt også er veldig populært.

Når ærfugl ikke kan fly

Ærfugl er en art i andefamilien som hekker langs hele kysten i Norge og kan dykke ned til 50-60 meter.

Fjærfelling, eller myting som det heter på fagspråket, skjer i en periode på noen uker i overgangen mellom sommer og høst. Da feller ærfuglen de ytre vingefjærene og kan ikke fly.

Myting gjør fuglene sårbare og de samles derfor gjerne på steder hvor de er beskyttet. Typiske mytingsområder er rundt holmer og skjær ytterst på kysten, men det er også mange som myter inne i fjorder.

Forskere fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Norges Teknisk- naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Trondheim har for første gang undersøkt fluktadferden til mytende ærfugl når små motorbåter nærmer seg.

Eksperimenterte med båtforstyrrelse

Når ærfugl myter på sensommeren velger de ofte å oppholde seg i grunne kyststrøk for å finne tilstrekkelig med føde til å kompensere for den energikrevende prosessen.

I et eksperimentelt studium som ble utført på kysten av Møre og Romsdal ble småbåter ført mot flokker med mytende ærfugl i relativt lav hastighet (6 knop).

Forskerne registrerte ærfuglenes adferd før, mens og etter at båten hadde kommet nær dem.

Vis hensyn: Forskere oppfordrer båtførere til å opptre respektfullt overfor viltlevende dyr.

Oppdaget at ærfuglen har økende fluktreaksjon

Ærfuglene begynte å vise tegn på at de ble forstyrret da båten var om lag 700 meter unna, og i starten svømte de unna båten.

Etter hvert som båten nærmet seg begynte fuglene å dykke for å komme unna, før de til slutt flyktet med flaksende vinger i en gjennomsnittlig avstand på 177 meter fra båten.

Til tross for at de ikke kunne fly flyktet ærfuglene i gjennomsnitt 771 meter vekk fra sin opprinnelige posisjon.

De fleste flokkene fortsatte med å finne mat eller hvile innen ti minutter etter at forstyrrelsen var over, men noen få flokker fortsatte å svømme vekk fra området og viste fortsatt tegn på å være påvirket av forstyrrelsen mer enn 45 minutter senere.

Forskerne fant også at ærfuglene endte opp på dypere vann enn de var før de ble forstyrret av båten.

Krever mer bevissthet fra båtfolk

Resultatene av studien tyder på at båter kan påføre mytende ærfugl betydelige forstyrrelser. Fuglene må bruke mer energi på flukt og de kan flytte bort fra tilgjengelig beite. Fuglene kan også miste tid til næringssøk og hvile.

Tidligere studier har vist at forholdene i myteperioden også kan ha betydning for reproduksjonsevnen i påfølgende hekkesesong.

Forskerne i denne studien understreker behovet for at båtførere må være bevisste på de potensielle konsekvensene av sitt nærvær og opptre respektfullt overfor viltlevende dyr og deres naturlige levested.

Referanse:

Nina Dehnhard mfl.: Boat disturbance effects on moulting common eiders Somateria mollissima. Marine Biology, 2019.

Artikkelen er produsert og finansiert av Norsk institutt for naturforskning og ble først publisert på forskning.no.

Powered by Labrador CMS