Annonse

Gruveprosjektet i Førdefjorden

– Beskyttelsen i de nasjonale laksefjordene er verdiløs

Staten har sagt ja til Nordic Minings omstridte gruveprosjekt ved Førdefjorden. – Å tillate avfallsdumping i nasjonale laksefjorder, viser nok en gang at næringsinteresser trumfer natur, skrev Jakt & Fiske på lederplass i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Driftslisensen er en viktig milepæl for Engebøprosjektet, sier Nordic Mining-direktør Ivar S. Fossum i en børsmelding etter at selskapet onsdag fikk godkjennelse av Direktoratet for mineralforvaltning til gruveprosjektet ved Førdefjorden.

Driftstillatelsen er det siste Nordic Mining trenger fra staten for å kunne sette i gang anleggsarbeidet på Engebøfjellet.

– Alle de viktigste tillatelsene er nå på plass, og det viser at prosjektet holder seg innenfor det omfattende regelverket og de høye standardene for gruveindustrien i Norge, sier Fossum.

Da saken var til behandling i fjor skrev Jakt & Fiske følgende på lederplass:

– Signaleffekten ved å tillate Førdefjorden som dumpingplass for gruveavfall, er krystallklar. Førdefjorden er en av våre 29 nasjonale laksefjorder, og Nausta en av 52 nasjonale laksevassdrag, hvis beskyttelsesregime viser seg verdiløst når det kommer til realpolitikk.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) har tidligere klaget prosessen inn til ESA, EUs overvåkingsorgan.

– Dette er en rasering av økosystemet i en viktig fjord, i starten av FNs tiår for restaurering av økosystemer. Det er et svært uheldig signal, sier fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth i NJFF:

Vil deponere gruveslam

Tidligere i år, før koronaviruset brøt ut i Norge, sa Nordic Mining at de håpet å kunne starte gruvedriften ved Førdefjorden i Sogn og Fjordane før nyttår.

Nordic Mining startet prosjektet for snart 17 år siden. I selskapets såkalte mulighetsstudium som ble lagt fram tidligere i år, slår de fast at kombinasjonen av rutil og granat vil gi en lønnsom og robust økonomi.

Rutil brukes til å fremstille titanoksid, som brukes som hvitt fargepigment i blant annet maling, tannkrem og iskrem.

Selskapet har tidligere fått tillatelse til å deponere 250 millioner tonn gruveslam i Førdefjorden. Planene om å deponere gruveslam har ført til store protester blant miljøaktivister, og det har vært gjennomført en rekke aksjoner fra aktivistene gjennom årene.

I fjor gikk også Havforskningsinstituttet ut mot prosjektet og advarte mot at gruveavfallet blant annet kan ramme kysttorskens gyteområder.

– Et stort bomskudd

Natur og Ungdom reagerer sterkt på at driftstillatelsen ble tildelt til tross for at organisasjonen har levert en begjæring om omgjøring av utslippstillatelsen til prosjektet. Natur og Ungdom mener at prosjektet er ulovlig.

– Dette gruveprosjektet er ikke bare et svik mot framtida, det er også ulovlig. Forurensing er ulovlig helt til det legges fram grunnlag for at det er helt nødvendig. Det har advokatfirmaet Glittertind utredet for oss, og nå ligger dette på regjeringens bord, sier leder Therese Hugstmyr Woie i Natur og Ungdom, og fortsetter:

– Vi har ikke fått en forklaring fra Nordic Mining på hvorfor de ikke kan unngå å dumpe avfallet på fjorden, og vi har ikke fått noe svar fra regjeringa på omgjøringsbegjæringen vår.

Reagerer

Også SVs stortingsrepresentant Lars Haltbrekken reagerer.

– Våre rene, friske fjorder er ingen avfallsplass for gruveselskapene. Næringsministeren må stanse tillatelsen som utsetter Førdefjorden for svært alvorlig miljøskade, sier han.

Det samme gjør MDG-leder Une Bastholm.

– Dette er en skikkelig mørk dag for naturen, miljøsaken og alle som kjemper for å ta vare på Førdefjorden. Denne tillatelsen burde aldri vært gitt, sier hun.

Venstres leder av energi- og miljøkomiteen, Ketil Kjenseth, sier at både Venstre og SV har forsøkt å snu flertallet i Stortinget, men uten å lykkes.

– Denne prosessen startet under den rødgrønne regjeringen og ble vedtatt av et flertall bestående av Ap, H, Sp og Frp i Stortinget. Disse fire partiene har lokalt i vertskommunene, på fylkesnivå og nasjonalt vært positive til fjorddeponi, sier Kjenseth.

Powered by Labrador CMS