Annonse

Jakt og fiske fortsetter som før på stats­allmenningene

Ordningene for jakt og fiske på landets statsallmenninger blir uforandret, enten du er innenbygds- eller utenbygdsboende.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

Statsallmenninger og statsgrunn

Statsallmenningene dekker de fleste store høyfjellsområdene i Sør- og Midt-Norge, og utgjør 26 mill. daa. Fra gammelt av har det vært Kongen (staten) som har vært grunneier, mens bygdefolk (innenbygdsboende) har hatt sterke brukerinteresser. Statskog er grunneier og administrerer skogsdriften. Innenbygdsboende er sikret bedre tilgang til jakt og fiske enn utenbygdsboende, eksempelvis mht. villreinjakt, småviltjakt med og uten hund, og fiske med garn og oter.

Landets 94 fjellstyrer forvalter jakt og fiske, fjelloppsyn, utleiehytter, beite- og seterrettigheter.

I Troms og Finnmark eier Statskog 32,5 mill. daa statsgrunn, hvor innenbygds- og utenbygdsboende er mer likestilte enn i statsallmenningene.

Et utvalg nedsatt av regjeringen har vurdert lovverk og rettigheter i statsallmenningene. Mandatet har vært å gjøre forvaltningen enklere. Utvalget foreslår bl.a. å erstatte dagens to lover (fjelloven og statsallmenningsloven) til én. Det foreslås også kun ett fjellstyre per kommune (allmenningsstyret utgår).

Viktigst for deg, enten du er småvilt-, storviltjeger eller sportsfisker – utenbygds eller innenbygds: Din tilgang blir den samme som i dag.

Innenbygds og utenbygds som før

For to år siden ble det debatt blant landets jeger- og fiskerforeninger, etter at et NJFF-nedsatt utvalg foreslo å gi bedre tilgang til statsallmenningene for utenbygdsboende. Det var fem store byforeninger, Bergen JFF, Stavanger og Rogaland JFF, Oslo JFF, Trondheim JFF og Åsane JFF, som ønsket dette. Utvalget foreslo å fjerne skillet mellom innenbygds- og utenbygds, slik at utenbygds kunne ha lik tilgang til småviltjakt med og uten hund, og fiske med garn og oter.

Etter sterk motstand fra jeger- og fiskerforeninger i distriktene, slo NJFFs styre retrett, og gikk inn for å fortsette de tradisjonelle ordningene. Det regjeringsnedsatte utvalget innstiller på det samme.

Jakt og fiske skal sikres

– Det viktigste for landets jegere og fiskere, er forslaget til formålsparagrafen for en ny, framtidig lov, som klart slår fast at tilgangen til jakt, fiske og friluftsliv blir sikret for allmennheten, sier NJFF fagleder Siri Parmann, som også har sittet i utvalget.

– Men hva med en enda viktigere sak: Forslaget om innføring av fjelloven på statsgrunn i Nordland og Troms – noe som i tilfelle kan få store konsekvenser for utenbygdsboendes tilgang?

– Stortinget har bedt regjeringen utrede dette. Regjeringen har valgt å gjøre en intern utredning, men vi kjenner ikke til hva som har skjedd i saken, sier Siri Parmann.

Powered by Labrador CMS