Annonse

Forurensning fra oljeindustri ga DNA-skader hos fisk

Forurensing fra oljeindustrien gir langvarige DNA-skader hos hyse, viser ny forskning fra Havforskningsinstituttet.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Siden 2002 har forskere funnet DNA-skader hos hyse fanget i de store oljefeltene i Tampenområdet, som ligger i den nordlige delen av Nordsjøen.

Nå har Havforskningsinstituttet undersøkt hvilke forurensningskilder som forårsaker samme type DNA-skader. Under laboratorieforsøk spiste hyser i to måneder fôr som var forurenset med kjemikaliene fra både produksjonsvann, oljeforurenset sediment og tunge tjærestoffer (PAH). Deretter fikk de rent fôr i to måneder.

Det viste seg at alle undersøkte kilder ga utslag.

– Resultatene fra analysene tilsa at kun ett måltid med forurenset fôr var nok å finne DNA-skader i leveren, sier forsker Sonnich Meier, og legger til at skadene blir værende i lang tid etter at de begynte å fôre hysen med rent fôr.

Han sier resultatet i verste fall kan gi mutasjoner og kreft.

– Skadene oppstår når fisken prøver å kvitte seg med «avfallsprodukter» etter at den har vært utsatt for forurensningskilder. I stedet for at stoffene forsvinner ut av kroppen, binder de seg til selve DNA-et til fisken.

Forskerne skal nå bruke metoder fra kreftforskning for å få svar på hvilke typer forurensing som gir de forskjellige skadene.

Powered by Labrador CMS