Annonse

Forsøpling:

Mindre plast i havet enn anslått

En ny studie viser at det trolig er en større andelen av plasten i havet som svømmer i overflaten enn først antatt. Det kan gjøre oppryddingsarbeidet enklere.
En ny studie viser at det trolig er en større andelen av plasten i havet som svømmer i overflaten enn først antatt. Det kan gjøre oppryddingsarbeidet enklere.

Det er mindre plastsøppel i havet enn tidligere anslått. Men det som er, vil drive rundt svært lenge, viser en ny studie.

Publisert

Studien anslår at plastbiter som er større enn 25 millimeter (2,5 centimeter) utgjør over 95 prosent av all plasten som flyter rundt på verdenshavene. Selv om de fleste plastpartiklene i havet er ganske små, er den samlede massen med mikroplast ganske lav. Mikroplast er mindre enn 5 millimeter.

Det samlede mengde med plast i havet er mye mindre enn det som har vært vanlig å tro, heter det i studien som er publisert i tidsskriftet Nature Geoscience. Plastforsøplingen av havene er blitt målt til 25 millioner tonn, hvorav rundt 250.000 tonn flyter rundt på overflaten.

Studien er kommet til at mengden overflateplast er mye høyere, kanskje opp mot tre millioner tonn. Dersom dette er riktig, vil det kunne gjøre oppryddingen enklere.

Enklere å fjerne

– Store plaststykker som flyter på overflaten, er vesentlig lettere å fange opp enn mikroplast, sier en av medforfatterne, Erik van Sebille ved universitetet i Utrecht i Nederland.

Studien baserer seg på en 3D-modell av havene og bruker store mengder observasjonsdata og målinger som gjort av havoverflater, strender og dype havområder i perioden 1980 til 2020.

I rapporten heter det også at langt mindre ny plast finner veien til havet årlig enn det man tidligere trodde, rundt en halv million tonn og ikke 4 til 12 millioner tonn slik oppfatningen har vært en stund. Det meste av utslippene kommer fra kystlinjer og fiskeaktivitet.

Men kombinasjonen av mer overflateplast og mindre ny plast tolker forskerne som at plastsøppelet vil bli værende i havet i en mye lengre periode enn man har antatt.

Øker år for år

– Dette medfører at det vil ta mye lengre tid før effektene av tiltak mot plast i havet begynner å synes. Hvis vi ikke tar et krafttak nå, vil de negative følgene av forurensning henge med oss i lang tid, sier Mikael Kaandorp, som er hovedforfatter for studien.

Uansett sammensetning av plasten, store stykker eller mikroplast, er det et faktum at den totale mengde plast i verdenshavene øker for hvert år.

Forskerne bak studien frykter at den samlede mengden med plast i havene vil bli doblet i løpet av to tiår, dersom det ikke settes i verk tiltak, som opprenskning og forbud.

Bekymring over plastens innvirkning på miljøet og menneskers liv og helse har økt sterkt de senere år. Plastsøppel tar årlig livet av en million sjøfugl og 100.000 sjøpattedyr, heter det i en oversikt fra FNs miljøprogram.

Studien er et aktuelt oppspark til det første utkastet til en lenge etterlengtet internasjonal FN-avtale om bekjempelse av plast i havene. Dette arbeidet vil ventelig foreligge i november.

Powered by Labrador CMS