Annonse

Slakter villaks­rapportering og krever strengere luseregler

– Norge rapporterer at vi har innført et trafikklys-system, men vi blir ikke målt på hvordan det virker, sier NJFFs Øyvind Fjeldseth.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

– I dag er det ingen kontrollmekanismer eller vurderingskriterier som kan si noe om hvor godt prosjektene virker for villaksen. Og det er jo hele poenget.
Fjeldseth er nylig ankommet hjem fra årets møte i the North Atlantic Salmon Conservation Organisation (NASCO).

Han mener Norges nye trafikklyssystem for lusepåvirkning på vill laks og sjøørret er et illustrerende eksempel.
– Det faktum at 30 prosent av villfisken kan dø før det settes inn tiltak mot smittekildene i oppdrettsbransjen blir ikke kommunisert særlig godt.

NJFF er en del av gruppen med ikke-statlige organisasjoner i NASCO.

– Det er en ganske mangfoldig gruppe for å si det mildt. Det spenner fra organisasjoner som oss, til forskningsinstitusjoner og demokratiske institusjoner som Sametinget.
Å enes om å redusere sjølaksefisket i Finnmark, som blant annet NJFF ønsker, er derfor vanskelig for en sånn gruppering.

Krever strengere oppdrettsregler

Gruppen kom likevel fram til en rekke krav til oppdrettsnæringen:
NASCO-deltakere med oppdrettsindustri bør snarest innføre strenge reguleringsregimer med grundig overvåking av situasjonen i oppdrettsregioner, med nødvendig lovgivning. De trenger lover for å beskytte de ville fiskebestandene, strenge begrensinger på antall lakselus per oppdrettsfisk, tvungen nedslaktning når lusegrensene blir overskredet, flytting av oppdrettsanlegg fra elvemunninger og vandringsruter, strenge bøter for rømming, samt planer for nye produksjonsanlegg som skiller oppdrettsfisk fra villfiskens miljø.

– Vi mener lukka anlegg, på land eller i sjø, er den eneste måten dette kan oppnås, sier Fjeldseth.

Powered by Labrador CMS