Annonse

Drømmehøst for rypejegerne

Rypejegere over store deler av landet kan glede seg over god produksjon og tetthet av ryper i fjellet. Også skogsfugljegerne ser mange steder ut til å få en hyggelig høst.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

Det har vært knyttet en del spenning til hvordan ryper og skogsfugl har taklet den rekordvarme sommeren. Det ser ut til å ha gått riktig fint.

– For lirype ser det generelt veldig bra ut, særlig fra Midt-Norge og sørover. Takseringene viser svært gode tettheter. Vi må gå langt tilbake for å finne et år som kan måle seg med dette, kanskje så mye som ti år, sier Marius Kjønsberg, rådgiver ved Evenstad vilt og næringssenter, Høgskolen i Innlandet. Han jobber blant annet med å analysere takseringsdata i Hønsefuglportalen.

– For de tre nordligste fylkene er bildet litt mer variert, men det er bedre enn fryktet, og stedvis ganske bra, sier han.

Brukbart med skogsfugl
Det gjennomføres lite skogsfugltakseringer nord i landet, takseringsdata fra Trøndelag og sørover viser gode tettheter i mange områder, mens det andre steder ligger på samme nivå som i fjor.

– Skogsfuglen har nok ikke hatt den samme suksessraten i hekkingen som rypene, men det ser ganske positivt ut. Vi har ikke registrert noen ekstremt dårlige områder, sier Kjønsberg til Jakt & Fiske.

Sjekk ditt område i Hønsefuglportalen

I august hvert år går frivillige med stående fuglehunder over 8000 km med forhåndsdefinerte takseringslinje over hele landet, for å telle observasjoner av rype og skogsfugl. De lokale takseringene blir samlet gjennom webportalen Hønsefuglportalen. På grunnlag av data fra takseringene, blir antall fugl per kvadratkilometer i hvert område beregnet. Du kan altså gå inn på Hønsefuglportalen og finne tall fra ditt område.

Programmet er unikt i verdenssammenheng, og gir viktig kunnskap om bestandsdynamikk, og mulighet til å forske på hvordan jakt, forvaltning og klimaendringer påvirker bestandene. Portalen eies og driftes av Norsk institutt for naturforskning (NINA). NINA er sammen med Høgskolen i Innlandet (HINN) og Nord Universitet (NORD) ansvarlig for faglig utvikling og analyse av innsamlede data for rapportering til rettighetshaverne i forkant av jakta.

Powered by Labrador CMS