Annonse

Riks­advokaten advarer mot å gi fjell­styrene politi­myndighet

Riksadvokaten synes ikke det er en god idé at lokale, private fjellstyrer skal føre oppsyn med snøscooterkjøring og ulovlig hyttebygging, melder Rett24.

Publisert

Denne artikkelen er over fem år gammel.

– Jeg gir full tilslutning til Økokrims prinsipielle tilnærming i et meget viktig spørsmål, sier riksadvokat Tor-Aksel Busch til Rett24.

Bakgrunnen er høringsrunden om den offentlige utredningen ( NOU 2018:11 ) om forslag til ny fjellov som nettopp er avholdt. Her foreslår flertallet en hjemmel som gir private fjellstyrer adgang til å føre et omfattende offentligrettslig oppsyn i statsallmenningene etter både naturmangfoldloven, motorferdselsloven, friluftsloven og viltloven.

Oppsynspersonellet skal kunne få begrenset politimyndighet for å ivareta disse oppgavene.

Forslaget er avsagt under dissens. I mindretallet finner vi blant andre utvalgets leder, den nå pensjonerte høyesterettsdommer Karl Arne Utgård. Mindretallet skriver:

«Mindretallet er betenkt over rolleblandingen som ligger i at fjellstyrene som har inntekter fra jakt og fiske med hytteutleie og annet, og som representerer bruksrettshaverne, også skal ha rollen på vegne av offentlige myndigheter med å stå for en objektiv og uavhengig håndhevelse av lovregler.»

Økokrim bruker sterkere ord enn mindretallet, og kaller forslaget «svært uheldig»

Powered by Labrador CMS