Heder til sjøørretprosjekt i Rogaland 

Sjøørretprosjektet Rogaland, med Knut Ståle Eriksen i spissen, er tildelt Rogaland fylkeskommunes miljøvernpris.
15. desember 2021

Sjøørretprosjektet Rogaland er et storstilt samarbeidsprosjekt der hovedmålet er å bedre vannmiljøet for å berge sjøørretens eksistens i fylket.   

Prosjektstart var i 2018. Til nå er over 400 bekker kartlagt og rundt 100 bekker ryddet for plast og søppel. Nær 1000 tonn (!) gytegrus og drøyt 600 tonn stor habitatstein er lagt ut i pågående og avsluttede prosjekter.

Over 2500 dugnadstimer har gått med. Dugnadsgjengene har bl.a. fjernet vandringshindre, plantet kantvegetasjon, bygget terskler og etablert ny bekk i Årdalsvassdraget.       


Restaureringsgeneral og fiskeutvalgsleder i NJFF- Rogaland, Knut Ståle Eriksen, er primus motor for Sjøørretprosjektet Rogaland. 

Unikt prosjekt

Da prisen ble delt ut i det digitale fylkestinget 14. desember, fremhevet fylkesordfører Marianne Chesak prosjektet som unikt og et eksempel på godt og bredt samarbeid mellom det offentlige og private. 

Fiskeutvalgsleder Knut Ståle Eriksen i NJFF- Rogaland er primus motor for samarbeidsprosjektet.  

– Sammen klarer vi å gjøre mange flere tiltak enn vi klarer hver for oss. Det er suksessen, sier ildsjelen.   

Rogaland fylkeskommunes miljøvernpris deles ut årlig til personer eller organisasjoner som har gjort en særskilt aktiv innsats for miljøet i Rogaland. Prisen består av et diplom, et kunstverk av en kunstner bosatt i Rogaland og 50 000 kroner.     

 

 

Emneord: 

Siste fra Fiske

Anmeldelse av "Den nye fisken":

Om lakselus og oppdrettsbaroner

Lakselus koster oppdrettsnæringen årlig mellom fem og ti milliarder. Lusebekjempelse har blitt en næring i næringen. Men hva koster lakselusa våre villaksstammer?

Det nye isfisket

I årtier har isfisket vært ganske så tradisjonsbundet og uforandret, men de siste årene har nye trender for alvor begynt å gjøre seg gjeldende også på isen.

Europas første fisketrapp rett i berget

I Blokkenvassdraget i Vesterålen går man nye veier for å bygge fisketrapp.

På forsiden nå