Heder til sjøørretprosjekt i Rogaland 

Sjøørretprosjektet Rogaland, med Knut Ståle Eriksen i spissen, er tildelt Rogaland fylkeskommunes miljøvernpris.
15. desember 2021

Sjøørretprosjektet Rogaland er et storstilt samarbeidsprosjekt der hovedmålet er å bedre vannmiljøet for å berge sjøørretens eksistens i fylket.   

Prosjektstart var i 2018. Til nå er over 400 bekker kartlagt og rundt 100 bekker ryddet for plast og søppel. Nær 1000 tonn (!) gytegrus og drøyt 600 tonn stor habitatstein er lagt ut i pågående og avsluttede prosjekter.

Over 2500 dugnadstimer har gått med. Dugnadsgjengene har bl.a. fjernet vandringshindre, plantet kantvegetasjon, bygget terskler og etablert ny bekk i Årdalsvassdraget.       


Restaureringsgeneral og fiskeutvalgsleder i NJFF- Rogaland, Knut Ståle Eriksen, er primus motor for Sjøørretprosjektet Rogaland. 

Unikt prosjekt

Da prisen ble delt ut i det digitale fylkestinget 14. desember, fremhevet fylkesordfører Marianne Chesak prosjektet som unikt og et eksempel på godt og bredt samarbeid mellom det offentlige og private. 

Fiskeutvalgsleder Knut Ståle Eriksen i NJFF- Rogaland er primus motor for samarbeidsprosjektet.  

– Sammen klarer vi å gjøre mange flere tiltak enn vi klarer hver for oss. Det er suksessen, sier ildsjelen.   

Rogaland fylkeskommunes miljøvernpris deles ut årlig til personer eller organisasjoner som har gjort en særskilt aktiv innsats for miljøet i Rogaland. Prisen består av et diplom, et kunstverk av en kunstner bosatt i Rogaland og 50 000 kroner.     

 

 

Siste fra Fiske

Dølisjøen i Sør-Odal bød på fine forhold på NM-dagen. Foto: Atle Skjelde
NM Meite

Strengelsrud kapret gullet

Tommy Strengelsrud (49) fra SFK Raufjøringen klatret til topps på seierspallen, da NM-tradisjonelt meite gikk av stabelen på Dølisjøen i Sør-Odal.
Vi har testet denne dispenseren for agnstrikk fra Inova. Foto: Tommy Egra
Orden i strikkesakene

Test av Inova Bait Binder

Agnstrikk er et godt hjelpemiddel for havfiskere. Denne dispenseren gir deg enklere påsurring og hindrer søl på rullen.
Ingen av elvene på Vestlandet kan vise til en sjøørretbestand i svært god tilstand. Her «nattjakt» i Eio, i bunnen av Hardangerfjorden. Foto: Atle Skjelde

Sjøørretens anadrome levemåte kan forsvinne

Situasjonen er alvorlig både for villaksen og sjøørreten, men hva skjer hvis det ikke skjer noe?

På forsiden nå