Det er nå opp til OED å ta den endelige avgjørelsen om storørreten i Tokkeåis skjebne. Foto: Arnt Mollan

Slaget står om Tokkeåi

NVE innstiller på 1-2 kubikkmeter minstevannsføring. NJFF ønsker fem ganger så mye. Statkraft derimot, vil ikke gi en dråpe vann.
25. oktober 2021

Konsesjonsvillkårene for reguleringene i Tokke-Vinjevassdraget skal fornyes. Og med det står også slaget om Tokkeåi. Elva er kjent for sin særegne storørretstamme.

I en rapport fra Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektortat (NVE) fra 2013, ble Tokkeåi vurdert som et av de utbygde vassdragene med høyest naturverdier på hele Østlandet.

I dragkampen mellom fisk og kraft, står Tokke kommune, Tokke JFF, NJFF Telemark og NJFF, m.fl på den ene siden, og Statkraft på den andre.

Ønsker solid minstevannsføring

Det er stor uenighet om hvor mye vann som må renne utenom kraftturbinene. Statkraft mener dagens villkår er gode nok. NVE har i sin innstilling foreslått en minstevannføring på to kubikkmeter i perioden juni-november, og én kubikk resten av året. Ørretforkjemperne mener vannmengden bør være fem ganger så stor.

– Vi synes det er en del gode signaler i NVEs innstilling. At direktoratet også innstiller på fisketrapp forbi Helvetesfossen, og en egen «vannbank» tilgjengelige i magasinene, er positivt. Men deres forslag til minstevannsføring er trolig ikke tilstrekkelig for å ivareta storørreten, mener NJFFs fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth.

Olje- og energidepartementet har signalisert at en avgjørelse skal tas innen et år.

Siste fra Fiske

Europas første fisketrapp rett i berget

I Blokkenvassdraget i Vesterålen går man nye veier for å bygge fisketrapp.
Ny rødliste:

Villaks og villrein inn på rødlista

Artsdatabankens Norsk rødliste for arter ble oppdatert i dag. Der har villaks og villrein kommet inn. Rypa vurderes derimot som livskraftig, og er tatt ut.

Årets laksefiske trolig det dårligste i nyere tid

Det foregår en negativ utvikling i norske elver, mener Norske Lakseelver. I år ble det tatt opp 85.900 laks i sammenlignet med 133.000 for noen år siden.

På forsiden nå