Det er nå opp til OED å ta den endelige avgjørelsen om storørreten i Tokkeåis skjebne. Foto: Arnt Mollan

Slaget står om Tokkeåi

NVE innstiller på 1-2 kubikkmeter minstevannsføring. NJFF ønsker fem ganger så mye. Statkraft derimot, vil ikke gi en dråpe vann.
25. oktober 2021

Konsesjonsvillkårene for reguleringene i Tokke-Vinjevassdraget skal fornyes. Og med det står også slaget om Tokkeåi. Elva er kjent for sin særegne storørretstamme.

I en rapport fra Miljødirektoratet og Norges vassdrags- og energidirektortat (NVE) fra 2013, ble Tokkeåi vurdert som et av de utbygde vassdragene med høyest naturverdier på hele Østlandet.

I dragkampen mellom fisk og kraft, står Tokke kommune, Tokke JFF, NJFF Telemark og NJFF, m.fl på den ene siden, og Statkraft på den andre.

Ønsker solid minstevannsføring

Det er stor uenighet om hvor mye vann som må renne utenom kraftturbinene. Statkraft mener dagens villkår er gode nok. NVE har i sin innstilling foreslått en minstevannføring på to kubikkmeter i perioden juni-november, og én kubikk resten av året. Ørretforkjemperne mener vannmengden bør være fem ganger så stor.

– Vi synes det er en del gode signaler i NVEs innstilling. At direktoratet også innstiller på fisketrapp forbi Helvetesfossen, og en egen «vannbank» tilgjengelige i magasinene, er positivt. Men deres forslag til minstevannsføring er trolig ikke tilstrekkelig for å ivareta storørreten, mener NJFFs fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth.

Olje- og energidepartementet har signalisert at en avgjørelse skal tas innen et år.

Siste fra Fiske

Dølisjøen i Sør-Odal bød på fine forhold på NM-dagen. Foto: Atle Skjelde
NM Meite

Strengelsrud kapret gullet

Tommy Strengelsrud (49) fra SFK Raufjøringen klatret til topps på seierspallen, da NM-tradisjonelt meite gikk av stabelen på Dølisjøen i Sør-Odal.
Vi har testet denne dispenseren for agnstrikk fra Inova. Foto: Tommy Egra
Orden i strikkesakene

Test av Inova Bait Binder

Agnstrikk er et godt hjelpemiddel for havfiskere. Denne dispenseren gir deg enklere påsurring og hindrer søl på rullen.
Ingen av elvene på Vestlandet kan vise til en sjøørretbestand i svært god tilstand. Her «nattjakt» i Eio, i bunnen av Hardangerfjorden. Foto: Atle Skjelde

Sjøørretens anadrome levemåte kan forsvinne

Situasjonen er alvorlig både for villaksen og sjøørreten, men hva skjer hvis det ikke skjer noe?

På forsiden nå