Storlakselva Surna vil få mer vann, noe elveeierlag og laksefiskere hilser velkommen.

Surna får mer vann

Surna på Nordmøre er det første av landets 53 nasjonale laksevassdrag som har gjennomført revisjon av vannkraftkonsesjonen. Elva får nå mer vann og riktigere vanntemperatur. – Dette er vi fornøyd med, sier Georg Solem, leder i elveeierlaget.
10. mai 2021

Hensynet til elvas lakse- og sjøørretbestand gjennomsyret kravet, da kommunene fremmet krav om vilkårsrevisjon i 2011.

Solem trekker særlig fram tre forhold som vil være positivt for laksen og sjøørreten:

  • Pålagt minstevannføring i Surnas øvre deler, ovenfor Trollheim kraftverk.
  • Pålagt minstevannføring i sidevassdragene Rinna og Store Bulu.
  • Nytt vanninntak i kraftmagasinet (Follsjødammen).

– Det har aldri tidligere vært pålagt minstevannføring ovenfor kraftverket, påpeker Solem.

Et nytt inntak i kraftmagasinet med tapping betydelig høyere i dammen, vil føre til mer naturlig vanntemperatur.

Fortsatt effektkjøring

– For Surna vil dette bidra positiv nedstrøms Trollheim kraftverk gjennom hele året, og gi yngelen bedre vekst og høyere overlevelse gjennom vinteren, sier Solem.   

Det legges imidlertid ikke begrensninger på den omfattende effektkjøringen til Statkraft i Surna. Noe som betyr at Statkraft kan fortsette med effektkjøring hele vinteren – hvilket gir økt fare for stranding av yngel.

Solem presiserer likevel at ett moment i effektkjøringa delvis ble tatt med, nemlig nedkjøringshastigheten.

– Kravet var maks 5 cm per time, men det endte på maks 13,5 cm per time. I tillegg var det krav om minst 20 kubikk minstevannføring nedstrøms kraftverket i fiskesesongen. Det ble heller ikke hensyntatt, forteller Georg Solem.

Vedtakene i Surna kan bli styrende for kommende revisjoner i andre elver.

Siste fra Fiske

Flere feller skal stanse neste invasjon av pukkellaks

Etter kjempeinvasjonen av pukkellaks i sommer settes vel 15 millioner kroner av i neste års budsjett til flere feller i elvene i Finnmark.

Kloring av lakseelv fjernet alle gyro-parasitter

Et større forsøk med klorbehandling av elva Driva fikk has på alle parasittene på fisken. Dermed kan den skånsomme metoden erstatte rotenon.
NM tradisjonelt meite:

Gull til Berg fra Skogen

Rune Marius Berg (47) gikk til topps på Søndre Billingen, etter en oppvisning i kunsten å meite abbor.

På forsiden nå