Storlakselva Surna vil få mer vann, noe elveeierlag og laksefiskere hilser velkommen.

Surna får mer vann

Surna på Nordmøre er det første av landets 53 nasjonale laksevassdrag som har gjennomført revisjon av vannkraftkonsesjonen. Elva får nå mer vann og riktigere vanntemperatur. – Dette er vi fornøyd med, sier Georg Solem, leder i elveeierlaget.
10. mai 2021

Hensynet til elvas lakse- og sjøørretbestand gjennomsyret kravet, da kommunene fremmet krav om vilkårsrevisjon i 2011.

Solem trekker særlig fram tre forhold som vil være positivt for laksen og sjøørreten:

  • Pålagt minstevannføring i Surnas øvre deler, ovenfor Trollheim kraftverk.
  • Pålagt minstevannføring i sidevassdragene Rinna og Store Bulu.
  • Nytt vanninntak i kraftmagasinet (Follsjødammen).

– Det har aldri tidligere vært pålagt minstevannføring ovenfor kraftverket, påpeker Solem.

Et nytt inntak i kraftmagasinet med tapping betydelig høyere i dammen, vil føre til mer naturlig vanntemperatur.

Fortsatt effektkjøring

– For Surna vil dette bidra positiv nedstrøms Trollheim kraftverk gjennom hele året, og gi yngelen bedre vekst og høyere overlevelse gjennom vinteren, sier Solem.   

Det legges imidlertid ikke begrensninger på den omfattende effektkjøringen til Statkraft i Surna. Noe som betyr at Statkraft kan fortsette med effektkjøring hele vinteren – hvilket gir økt fare for stranding av yngel.

Solem presiserer likevel at ett moment i effektkjøringa delvis ble tatt med, nemlig nedkjøringshastigheten.

– Kravet var maks 5 cm per time, men det endte på maks 13,5 cm per time. I tillegg var det krav om minst 20 kubikk minstevannføring nedstrøms kraftverket i fiskesesongen. Det ble heller ikke hensyntatt, forteller Georg Solem.

Vedtakene i Surna kan bli styrende for kommende revisjoner i andre elver.

Siste fra Fiske

Bred støtte til Tana-fredningen

I sommer forbys alt fiske i Tanavassdraget, landets i særklasse største og viktigste lakseelv. Stengningen støttes av både lokale og tilreisende sportsfiskere.

Venter stort innsig av pukkellaks

Høsten 2019 var det rekordstore mengder pukkellaks i elvene i Troms og Finnmark. I sommer ventes det enda større innsig av den uønskete arten.

Den norske flueboksen

Hvilke fluer trenger du for å komme deg gjennom en vanlig norsk ørretsesong? Tore Litleré Rydgren har svaret, og det er færre enn du tror.

På forsiden nå