Runar Rugtvedt – styremedlem i NJFF gjennom 30 år, og leder i seks av dem, er ikke nådig i sin kritikk av fiskeriministeren. Foto: Leif Ø. Haug

– Svært skuffende av fiskeriministeren

Ny forskning peker bl.a på bunntråling som en viktig grunn til at Oslofjorden-Skagerrak sliter. Tidligere NJFF- leder Runar Rugtvedt retter sterk kritikk mot Sjømat- og fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.
12. april 2021

I den store dokumentaren 100 års overfiske årsak til kollaps, kan du lese om hvordan forskere peker på overfiske som viktig årsak til nedgangen i fiskebestandene i havområdet. I en ny rapport foreslås en rekke nye restriksjoner for fiskeriene.

Sjømat- og fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen velger ikke å kommentere disse anbefalingene, men peker heller på fritidsfiske og sportsfiskere. Det får tidligere styreleder i NJFF og mangeårig leder av sportsfiskeutvalget, Runar Rugtvedt, til å reagere:

– Dette er svært skuffende. Spesielt når det er lagt ned så grundig arbeid i dette. Ministeren retter baker for smed, og stikker hodet i sanden uten å forholde seg til realitetene. Jeg hadde forventet at kunnskap fra våre beste forskningsmiljøer ville blitt tatt mye mer alvorlig, sier han.

Rugtvedt mener fiskeriene bør innse at bærekraftig og kunnskapsbasert fiske og forvaltning er framtida.

– Erfaringene viser at fiskerne sjelden har sett sine begrensninger selv, før ressursene er borte. Det har vært forskerne som har sett at vi må bremse og stoppe opp, sier Rugtvedt.

Siste fra Fiske

Surna får mer vann

Surna på Nordmøre er det første av landets 53 nasjonale laksevassdrag som har gjennomført revisjon av vannkraftkonsesjonen. Elva får nå mer vann og riktigere vanntemperatur. – Dette er vi fornøyd med, sier Georg Solem, leder i elveeierlaget.
Helhetlig plan for Oslofjorden:

– Gjennomføringen er den store utfordringen

Fiskekonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Øyvind Fjeldseth, er positiv til intensjonene regjeringens tiltaksplan, men sier det vil kreve store ressurser og godt samarbeid mellom flere etater for å realisere den.
Havforskningsinstituttet:

Utbredt fiske i vernede havområder i Norge

I flere av havområdene som Norge har vernet, pågår det til dels utbredt fiske. Dette mener Havforskningsinstituttet strider mot internasjonale regler.

På forsiden nå