Miljødirektoratet strammer inn laksefisket

Sårbare bestander av villaks skal beskyttes mot overfiske, og derfor reduserer nå Miljødirektoratet laksefisket både til sjøs og i elver.
19. mars 2021

– For å beskytte sårbare bestander av vår viktige villaks mot overbeskatning, og for å sikre grunnlaget for et høstbart overskudd i framtiden, er vi dessverre nødt til å begrense laksefisket både i elv og i sjø, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet.

De har fått grønt lys fra Klima- og miljødepartementet til å vedta  en rekke nye regler for fisket etter både laks, sjøørret og sjørøye.

Sjøfisket for laks er delt inn i ti kystregioner. Fra nå blir det forbudt å fiske laks med faststående redskap i de ni regionene sør for Finnmark. 

Fisking med krokgarn ble forbudt i hele landet unntatt Finnmark i 2002, men nå blir dette også forbudt i Finnmark.

Det strammes dessuten kraftig inn også for elvefisket. Fra før var det åpent for fiske i 1.030 av de 1.284 vassdragene. Men nå strammes dette kraftig inn til å kun gjelde 440 av vassdragene.

– Hensikten er jo å sikre fortsatt laks i alle laksevassdragene på lang sikt, sier Hambro.

Emneord: 

Siste fra Fiske

Havforskningsinstituttet:

Utbredt fiske i vernede havområder i Norge

I flere av havområdene som Norge har vernet, pågår det til dels utbredt fiske. Dette mener Havforskningsinstituttet strider mot internasjonale regler.

– Svært skuffende av fiskeriministeren

Ny forskning peker bl.a på bunntråling som en viktig grunn til at Oslofjorden-Skagerrak sliter. Tidligere NJFF- leder Runar Rugtvedt retter sterk kritikk mot Sjømat- og fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fiskebestanden rundt ekvator minsker på grunn av klimaendringene

De marine økosystemene er under press rundt ekvator. Tusenvis av fiskearter trekker mot polene på grunn av høyere temperaturer i sjøen.

På forsiden nå