Miljødirektoratet strammer inn laksefisket

Sårbare bestander av villaks skal beskyttes mot overfiske, og derfor reduserer nå Miljødirektoratet laksefisket både til sjøs og i elver.
19. mars 2021

– For å beskytte sårbare bestander av vår viktige villaks mot overbeskatning, og for å sikre grunnlaget for et høstbart overskudd i framtiden, er vi dessverre nødt til å begrense laksefisket både i elv og i sjø, sier direktør Ellen Hambro for Miljødirektoratet.

De har fått grønt lys fra Klima- og miljødepartementet til å vedta  en rekke nye regler for fisket etter både laks, sjøørret og sjørøye.

Sjøfisket for laks er delt inn i ti kystregioner. Fra nå blir det forbudt å fiske laks med faststående redskap i de ni regionene sør for Finnmark. 

Fisking med krokgarn ble forbudt i hele landet unntatt Finnmark i 2002, men nå blir dette også forbudt i Finnmark.

Det strammes dessuten kraftig inn også for elvefisket. Fra før var det åpent for fiske i 1.030 av de 1.284 vassdragene. Men nå strammes dette kraftig inn til å kun gjelde 440 av vassdragene.

– Hensikten er jo å sikre fortsatt laks i alle laksevassdragene på lang sikt, sier Hambro.

Emneord: 

Siste fra Fiske

Flere feller skal stanse neste invasjon av pukkellaks

Etter kjempeinvasjonen av pukkellaks i sommer settes vel 15 millioner kroner av i neste års budsjett til flere feller i elvene i Finnmark.

Kloring av lakseelv fjernet alle gyro-parasitter

Et større forsøk med klorbehandling av elva Driva fikk has på alle parasittene på fisken. Dermed kan den skånsomme metoden erstatte rotenon.
NM tradisjonelt meite:

Gull til Berg fra Skogen

Rune Marius Berg (47) gikk til topps på Søndre Billingen, etter en oppvisning i kunsten å meite abbor.

På forsiden nå