Miljødirektoratet ønsker å stenge for fiske med kilenøter i 31 sjøregioner kommende sommer. Foto: Statsforvaltaren i Møre og Romsdal

Vil redusere sjølaksefisket

Miljødirektoratet foreslår å stramme kraftig inn på sjølaksefisket og frede 500 små lakseelver kommende sommer.
16. februar 2021

Villaksen sliter. De siste 30 årene er sjøoverlevelsen redusert med over 50 prosent, noe som i stor grad skyldes klimaendringer og påvirkninger fra lakselus. Spesielt våre små laksebestander er i en svært sårbar situasjon, ifølge Miljødirektoratet.

Etter at Storbritannia avviklet kystfisket etter laks i 2019, er det nå bare i Norge det pågår et sjølaksefiske av betydning – et fiske som står for rundt 40 prosent av total- fangsten.

– For å redusere risikoen for overbeskatning av laksebestandene i Finnmark, er vår anbefaling at det ikke åpnes for fiske med krokgarn kommende sommer, sier senior- rådgiver Helge Axel Dyrendal i Miljødirektoratet.


Seniorrådgiver Helge Axel Dyrendal i Miljødirektoratet vil også ha slutt på laksefiske med krokgarn på kysten av Vest-Finnmark. Foto: Vegard Veberg

Stenger 500 småelver  

I Nord- Troms og Finnmark er ikke fisketiden med kilenot foreslått endret, med ett unntak.

– Vi foreslår å kun åpne for kilenotfisket i områder med lav risiko for overbeskatning av bestander, som i Namsfjorden og Malangen/Målselv, påpeker Dyrendal.

Direktoratet foreslår videre å stenge fiske i rundt 500 mindre anadrome vassdrag. Dette er i hovedsak elver med gytebestandsmål under 25 kg, og/eller vassdrag med mangelfull organisering eller fangstrapportering.

Sportsfiske i alle våre store og kjente lakseelver vil fortsette som før. Unntaket er Steinkjerelva, Ogna (Steinkjer) og Lærdalselva, som vil bli stengt.  

– I disse elvene er det ikke høstbare bestander, understreker Helge Axel Dyrendal.  

Urimelig

At Lærdalselva foreslås stengt for laksefiske, faller elveeierlaget tungt for brystet.

– Det er urimelig! Vi har en lav beskat- ning, fordi mesteparten av laksen blir satt ut igjen, sier Ola Petter Bøe i Lærdal elveeigarlag.

I tillegg mener elveeierlaget at gytebestandsmålet er satt for høyt i forhold til reelt elveareal.  

Den internasjonalt kjente lakseelva ble for øvrig friskmeldt i 2017 etter å ha vært infisert av lakseparasitten Gyrodatylus salaris i en årrekke.   

Gytefisktelling fra land sist høst viste 848 lakser.  

– Dette er et minimumstall. Tellingen viser kanskje 50–70 prosent av gytebestanden, sier Bøe. I slutten av januar var elveierlaget i møte med departementet for å fremme sitt syn.

Strammer inn kilenotfisket 

Kilenotfisket foreslås å fortsette som før i: Indre Rogaland, Dalsfjorden, Nordfjord, Namsfjorden, Beiarfjorden, Ofotfjorden/Tysfjorden, Malangen/Målselv, Kvænangen, fjordene i Vest- Finnmark, Porsangerfjorden, Tanafjorden, Køfjord/Bøkfjord, Jarfjorden og kysten av Finnmark.  

Fisketiden reduseres i Sunndalsfjorden/Tingvollfjorden, Trondheimsfjorden og Karlebotn. I de øvrige 31 sjøregioner i Norge vil det ikke bli åpnet for fiske med kilenøter. 

Forslagene til nye fiskeforskrifter ligger nå til vurdering i Klima- og miljødepartementet.       

Siste fra Fiske

Dølisjøen i Sør-Odal bød på fine forhold på NM-dagen. Foto: Atle Skjelde
NM Meite

Strengelsrud kapret gullet

Tommy Strengelsrud (49) fra SFK Raufjøringen klatret til topps på seierspallen, da NM-tradisjonelt meite gikk av stabelen på Dølisjøen i Sør-Odal.
Vi har testet denne dispenseren for agnstrikk fra Inova. Foto: Tommy Egra
Orden i strikkesakene

Test av Inova Bait Binder

Agnstrikk er et godt hjelpemiddel for havfiskere. Denne dispenseren gir deg enklere påsurring og hindrer søl på rullen.
Ingen av elvene på Vestlandet kan vise til en sjøørretbestand i svært god tilstand. Her «nattjakt» i Eio, i bunnen av Hardangerfjorden. Foto: Atle Skjelde

Sjøørretens anadrome levemåte kan forsvinne

Situasjonen er alvorlig både for villaksen og sjøørreten, men hva skjer hvis det ikke skjer noe?

På forsiden nå