Opp mot 50.000 tapte redskaper driver spøkelsesfiske i Skagerrak

Opp mot 200.000 fiskeredskaper ligger tapt i sjøen langs kysten i Skagerrak. Hver fjerde driver aktivt fiske, ifølge Havforskningsinstituttets anslag.
20. januar 2021

Tapte fiskeredskaper som blir liggende igjen på sjøbunnen, blir kalt spøkelsesredskaper. Mange av dem fortsetter å fange fisk og dyr. 

Funn som Havforskningsinstituttet har gjort i Raet nasjonalpark utenfor Agder, viser at det til enhver tid står rundt 6.500 krabber, 2.900 fisk og 500 hummer fanget på havbunnen i nasjonalparken.

Instituttet mener det ligger over 10.000 tapte redskaper i Raet alene, og anslår at omtrent hvert fjerde tapte redskap fortsatt driver aktivt fiske. I løpet av et års rydding, hentet personell fra instituttet opp over 1.000 spøkelesteiner og annet tapt fiskeredskap sjøbunnen

– Vi har undersøkt tilfeldig valgte områder i Raet Nasjonalpark for å kunne beregne hvor mye spøkelsesredskap som finnes på havbunnen. I tillegg har vi registrert fangst i all spøkelsesredskap vi har funnet i nasjonalparken slik at vi kan beregne hvor mange dyr som står fanget til enhver tid, forteller forsker Susanna Huneide Thorbjørnsen. 

Anslaget om at det ligger opp mot 200.000 slike tapte redskaper langs kysten i Skagerrak er gjort av Handelens miljøfond, som har bidratt med finansiering til prosjektet. Daglig leder Rasmus Hansson i miljøfondet mener funnene fra Raet nasjonalpark gir et innblikk i hvor stort omfanget kan være på nasjonal basis.

– Det skal ikke mye fantasi til for å tenke seg til de mengdene tapte fiskeredskap vi trolig har langs Norges langstrakte kystlinje. Teiner og andre fiskeredskaper i plast utgjør et enormt miljøproblem, sier han.

Emneord: 

Siste fra Fiske

Oppdrettsbransjen:

Villaks har over 90 prosent oppdrettsopphav i enkelte elver på Vestlandet

Villaks i mindre kystvassdrag trues av rømt oppdrettslaks. I Fjellvassdraget på Sotra og småelver i Hardanger er graden av oppdrettsopphav opptil 95,4 prosent.

Foreslår harde tiltak mot fremmede fiskearter

Rotenonbehandling, fiskesperrer og straffeforfølging. En ny rapport foreslår en rekke tiltak for å få bukt med fremmede arter i norske vann og vassdrag.

De fleste massedødsfall blant krepsdyr knyttes ikke til lakselusmidler – men krill blir påvirket

I de fleste tilfeller av undersøkte massedødsfall av krepsdyr er det ikke funnet noen klar sammenheng med oppdrettsnæringens behandling mot lakselus.

På forsiden nå