Nesten tre av fire nasjonale laksevassdrag negativt påvirket av rømt oppdrettslaks

Rømt oppdrettslaks påvirker nær tre av fire nasjonale laksevassdrag, ifølge en ny rapport. Det betyr økt dødelighet og lavere produksjon i elvene.
11. januar 2021

Det er kun 15 av Norges 53 nasjonale laksevassdrag som ikke er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks. Det viser en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning Nina) og Havforskningsinstituttet (HI), omtalt i Dagens Næringsliv mandag.

De nasjonale laksevassdragene er gitt en spesiell beskyttelse mot menneskelige inngrep. 

Rapporten viser at rømt oppdrettslaks har ført til store genetiske endringer i 13 bestander tilsvarende en firedel av disse elvene. Blant disse er kjente lakseelver som Vosso i Vestland fylke, Raumavassdraget i Møre og Romsdal og Målselvvassdraget i Troms og Finnmark.

I ytterligere ti vassdrag er det påvist moderate genetiske endringer. Dette gjelder blant andre Surna i Møre og Romsdal og Vestre Jakobselv i Troms og Finnmark samt Namsen i Trøndelag. 

– Ville laksebestander som er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks er mindre produktive enn en upåvirket bestand, sier seniorforsker Kjetil Hindar hos Nina til DN.

Han sier denne laksen produserer færre utvandrende smolt og har høyere dødelighet i havet.

Siste fra Fiske

Surna får mer vann

Surna på Nordmøre er det første av landets 53 nasjonale laksevassdrag som har gjennomført revisjon av vannkraftkonsesjonen. Elva får nå mer vann og riktigere vanntemperatur. – Dette er vi fornøyd med, sier Georg Solem, leder i elveeierlaget.
Helhetlig plan for Oslofjorden:

– Gjennomføringen er den store utfordringen

Fiskekonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Øyvind Fjeldseth, er positiv til intensjonene regjeringens tiltaksplan, men sier det vil kreve store ressurser og godt samarbeid mellom flere etater for å realisere den.
Havforskningsinstituttet:

Utbredt fiske i vernede havområder i Norge

I flere av havområdene som Norge har vernet, pågår det til dels utbredt fiske. Dette mener Havforskningsinstituttet strider mot internasjonale regler.

På forsiden nå