Nesten tre av fire nasjonale laksevassdrag negativt påvirket av rømt oppdrettslaks

Rømt oppdrettslaks påvirker nær tre av fire nasjonale laksevassdrag, ifølge en ny rapport. Det betyr økt dødelighet og lavere produksjon i elvene.
11. januar 2021

Det er kun 15 av Norges 53 nasjonale laksevassdrag som ikke er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks. Det viser en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning Nina) og Havforskningsinstituttet (HI), omtalt i Dagens Næringsliv mandag.

De nasjonale laksevassdragene er gitt en spesiell beskyttelse mot menneskelige inngrep. 

Rapporten viser at rømt oppdrettslaks har ført til store genetiske endringer i 13 bestander tilsvarende en firedel av disse elvene. Blant disse er kjente lakseelver som Vosso i Vestland fylke, Raumavassdraget i Møre og Romsdal og Målselvvassdraget i Troms og Finnmark.

I ytterligere ti vassdrag er det påvist moderate genetiske endringer. Dette gjelder blant andre Surna i Møre og Romsdal og Vestre Jakobselv i Troms og Finnmark samt Namsen i Trøndelag. 

– Ville laksebestander som er genetisk påvirket av rømt oppdrettslaks er mindre produktive enn en upåvirket bestand, sier seniorforsker Kjetil Hindar hos Nina til DN.

Han sier denne laksen produserer færre utvandrende smolt og har høyere dødelighet i havet.

Siste fra Fiske

Fiskertips:

Frist sjøørreten på isen

Det er et vakkert og stille fiske, og så enkelt at alle får det til. Bare isen spiller på lag …

Forurensning fra oljeindustri ga DNA-skader hos fisk

Forurensing fra oljeindustrien gir langvarige DNA-skader hos hyse, viser ny forskning fra Havforskningsinstituttet.
Isfiske etter røye:

Gjør et varp i førjulsstria

Det er noe magisk med å ligge langflat på stålisen med nesa i et pilkehull. All konsentrasjon er rettet mot røyeblinken og agnet – og her en advarsel: Aktiviteten er sterkt vanedannende!

På forsiden nå