For å redusere de store problemene med lakselus og sykdom i oppdrettsanleggene på Vestlandet, foreslår Havforskningsinstituttet å redusere antall anlegg med en tredel i produksjonsområde 3 (fra Karmøy til Sotra). Her fra den hardt prøvede Hardangerfjorden, som i februar fikk gult lys i trafikklyssystemet.

Ønsker færre og større oppdrettsanlegg

For å redusere de store problemene med lakselus og sykdommer i oppdrettsanleggene på Vestlandet, foreslår Havforskningsinstituttet å redusere antallet.
09. mars 2020

I dag finnes det rundt 167 oppdrettsanlegg i produksjonsområde 3 (fra Karmøy til Sotra), som er det høyeste antall lokaliteter i forhold til sjøareal i Norge.

Havforskningsinstituttet har analysert hva en kan oppnå ved å redusere antallet i dette området til rundt 100 lokaliteter, samtidig som produksjonen opprettholdes.

Ifølge forskningssjef Geir Lasse Taranger ved Havforskningsinstituttet kan dette gjøres ved at rundt 22 prosent av fisken flyttes til nye og større anlegg i mer egnede områder.

– Vi mener tiltaket kan halvere smittepresset mellom oppdrettslokaliteter i produksjonsområde 3, redusere smittepresset mot villaksen, samt være et relevant virkemiddel for resten av Vestlandet.

Taranger tilbakeviser påstanden fra Sverre Søraa om at dokumentasjonen er svak på at mangelen på villaks i Nordhordland og Sogn skyldes økte lakselusmengder langs kysten.   

– Vi har tvert imot sterk dokumentasjon på at lakselus har negative effekter på villaks i noen elver. I 2019 tyder våre observasjoner og modeller på at de indre elvene i Sognefjorden var hardt rammet da smolten vandret ut fjorden.

– Hva kan oppdretterne ellers gjøre for å redusere smittepresset?

– Å produsere postsmolten i lukka merder. Dette vil være et svært effektivt tiltak.

Les også: Tillater 30 prosent laksesmolt-dødelighet.

Siste fra Fiske

Surna får mer vann

Surna på Nordmøre er det første av landets 53 nasjonale laksevassdrag som har gjennomført revisjon av vannkraftkonsesjonen. Elva får nå mer vann og riktigere vanntemperatur. – Dette er vi fornøyd med, sier Georg Solem, leder i elveeierlaget.

Bred støtte til Tana-fredningen

I sommer forbys alt fiske i Tanavassdraget, landets i særklasse største og viktigste lakseelv. Stengningen støttes av både lokale og tilreisende sportsfiskere.

Venter stort innsig av pukkellaks

Høsten 2019 var det rekordstore mengder pukkellaks i elvene i Troms og Finnmark. I sommer ventes det enda større innsig av den uønskete arten.

På forsiden nå