For å redusere de store problemene med lakselus og sykdom i oppdrettsanleggene på Vestlandet, foreslår Havforskningsinstituttet å redusere antall anlegg med en tredel i produksjonsområde 3 (fra Karmøy til Sotra). Her fra den hardt prøvede Hardangerfjorden, som i februar fikk gult lys i trafikklyssystemet.

Ønsker færre og større oppdrettsanlegg

For å redusere de store problemene med lakselus og sykdommer i oppdrettsanleggene på Vestlandet, foreslår Havforskningsinstituttet å redusere antallet.
09. mars 2020

I dag finnes det rundt 167 oppdrettsanlegg i produksjonsområde 3 (fra Karmøy til Sotra), som er det høyeste antall lokaliteter i forhold til sjøareal i Norge.

Havforskningsinstituttet har analysert hva en kan oppnå ved å redusere antallet i dette området til rundt 100 lokaliteter, samtidig som produksjonen opprettholdes.

Ifølge forskningssjef Geir Lasse Taranger ved Havforskningsinstituttet kan dette gjøres ved at rundt 22 prosent av fisken flyttes til nye og større anlegg i mer egnede områder.

– Vi mener tiltaket kan halvere smittepresset mellom oppdrettslokaliteter i produksjonsområde 3, redusere smittepresset mot villaksen, samt være et relevant virkemiddel for resten av Vestlandet.

Taranger tilbakeviser påstanden fra Sverre Søraa om at dokumentasjonen er svak på at mangelen på villaks i Nordhordland og Sogn skyldes økte lakselusmengder langs kysten.   

– Vi har tvert imot sterk dokumentasjon på at lakselus har negative effekter på villaks i noen elver. I 2019 tyder våre observasjoner og modeller på at de indre elvene i Sognefjorden var hardt rammet da smolten vandret ut fjorden.

– Hva kan oppdretterne ellers gjøre for å redusere smittepresset?

– Å produsere postsmolten i lukka merder. Dette vil være et svært effektivt tiltak.

Les også: Tillater 30 prosent laksesmolt-dødelighet.

Siste fra Fiske

Miniportrettet:

Roy Einar Dreng er best i protest

Artist, låtskriver og fluefisker Roy Einar Dreng mener musikk gjerne kan være litt mørk, kritisk og bevisstgjørende. Tiden er inne for protestviser, mener han.

En halv million i bot til oppdrettsselskap

Osland Havbruk AS i Høyanger er ilagt et forelegg på 550.000 kroner for bruk av legemidler mot lakselus.

Oter truer laksen på Sunnmøre

I flere små laksevassdrag på Sunnmøre utgjør oter en alvorlig trusselfaktor. – Nå må forvaltninga ta grep, ellers risikerer man at elveeierlag tar saken i egne hender, sier nylig avgått leder i Lakseelvene på Sunnmøre, Jan Melseth.

På forsiden nå