Stor oppgang i lakserømninger - verste på åtte år

Fjoråret ble det verste lakserømmingsåret på åtte år for oppdrettsbransjen.
07. januar 2020

Til sammen ble det meldt inn 49 tilfeller av rømming ved norske oppdrettsanlegg i fjor. Totalt slapp om lag 290.000 laks og 2.000 regnbueørret unna, melder  NRK.

– Vi liker ikke at andelen rømninger går opp. Enhver rømning er en rømning for mye, sier kyst- og havbruksdirektør Øyvind Lie i Fiskeridirektoratet til kanalen.

Norges Jeger- og Fiskerforbund anslår at antall rømte laks var mer enn halvparten av all villaksen i Norge og mener utviklingen er svært alvorlig:

– Tallene fra Fiskeridirektoratet er det oppdretterne selv sin melder inn. Når minimumstallene allerede er på to tredeler av den totale mengden villaks som kommer inn for å gyte i norske elver, så er det veldig alvorlig, sier prosjektleder for villaks i Norges jeger- og fiskerforbund, Alv Arne Lyse til NRK.

Den siste innrapporterte rømmingen skjedde før jul, fra Lingalaks anlegg i Bergadalen ved Varaldsøy.

Fiskeridirektoratet sier at de fleste rømninger skjer i forbindelse med arbeidsoperasjoner på oppdrettsanleggene, spesielt avlusning.

Alv Arne Lyse mener fjorårets høye rømningstall er et klart tegn på at lukka oppdrettsanlegg presser seg fram som det eneste alternativet for oppdrettsindustrien.

– Med lukka anlegg hadde vi fått ned rømningstallene dramatisk. Dette er et teknologiproblem. For det er ikke i nærheten av bærekraftig å ha rømninger på det nivået som vi ser for 2019, sier han.

Siste fra Fiske

Norge - feriefiskelandet:

Her finner du ferieørreten

Er det prikkete ørret du er ute etter, er Norge et ypperlig ferieland. I år blir det trolig bedre plass i ørretelvene, da antallet utlendinger trolig blir langt færre. Her er våre førstevalg!

Opptegnelser fra kjelleren om wobblerens egnethet til laksefiske

Vi trodde vi kunne litt om laksefiske med wobbler. Det var før vi havnet i en kjeller på Ålgård.

Her tar du tidliglaksen

Ingen er blankere, sterkere eller vakrere. Og ingen fisk har større status enn en storlaks tatt i mai eller 1. juni.

På forsiden nå