Insekter, viktig mat for fisken, er i sterk tilbakegang, også her til lands. Foto: 3DFOX/iStockphoto

Insektene forsvinner – fiske­bestander i fritt fall

En rekke fiskebestander i Innlandet ser ut til å være i dramatisk nedgang. En av årsakene kan være at insektene forsvinner.
27. januar 2020

Det er nå 20 år siden bestandene av grindalsflua kollapset. Denne flua har gitt grunnlag for det svært rike sprælefisket og tørrfluefisket på vårparten, i Gudbrandsdalslågen, Rena og Glomma.

Men tilbakegangen av grindalsflua var bare starten på noe mer. Biolog Morten Kraabøl fra Fåberg, faglig leder i akvatisk økologi hos Multiconsult, har observert betydelig tilbakegang i en rekke insekts- og fiskebestander.

– I 2019 var det også total svikt i klekkingen av gjendeflua i Sjoavassdraget. Denne knottarten har gitt grunnlaget for en svært viktig ørretbestand. I Sjoaosen finnes et av de største gyteområdene for fiskearten i landet, sier han.

Selv om 2019 var første året dette har skjedd, betegner Krabøl gjendeflue-kollapsen som dramatisk.


I fjor var det total svikt i klekkingen av gjendeflua i Sjoavassdraget. Biolog Morten Kraabøl mener kollapsen er dramatisk. Foto: Vegard Veberg

Kollaps for lagesild og sik
Når det gjelder fiskebestander i området, gjør han denne oppsummeringen:

Lagesild og sik: For første gang i manns minne uteble oppgangen i Gudbrandsdalslågen i 2019.

Lake: Bestanden i Lågen og sideelvene kollapset på 1990-tallet, og har ikke kommet tilbake.

Vederbuk: Bestanden i Gausa har kollapset. Abboren også i nedgang.

Harr: Voldsom nedgang i Gudbrandsdalslågen den siste tida. Det samme med abbor og vederbuk.

Røye: I tilbakegang i fjellområdene i Gudbrandsdalen.

Ingen overvåking
Morten Kraabøl spør seg om utviklingen i Innlandet (Oppland/Hedmark) er nok et symptom på det forskere melder om rundt om i verden: insektbestandene er i sterk tilbakegang.

– Det er definitivt en bekymring. Nedgangen gjelder jo mange arter på ulike nivå i økosystemet, hos alt fra insekter til planktonspisende fisk, og rovfisk, sier han.

En av utfordringene er at det verken foregår forskning eller overvåking av insektbestandene. Det er stort sett sportsfiskere som observerer og melder fra om de endringene som foregår.

Biologen mener årsakene til nedgangene er sammensatte, men peker på økt vanntemperatur, flomsikringstiltak og skarvinvasjon som de mest sannsynlige.

 

Siste fra Fiske

Portrettet:

Urokroghen

Det volder litt rabalder, dog fred er ei det beste, men at man noe vil.
Tweed:

Laksefluas vugge

Langs Tweed finner du mange av de største navnene innen fluebinderkunsten. Her ble det på 1800-tallet komponerte laksefluer som skulle bli verdensberømte.

Høstlaks i Tweed

Når høsten for alvor melder sin ankomst her hjemme, er laksefisket over. I legendariske River Tweed, grenseelva mellom Skottland og England, er sesongen derimot på sitt mest eventyrlige.

På forsiden nå