Det var settefiskanlegget til Sinkakberg-Hansen som tappet ned Saglivatnet langt under laveste tillatte vannstand. Her ser vi et rognkar hos oppdrettsselskapet. Foto: Thomas Bjørkan/CC BY-SA 3.0

Oppdretter får 8 millioner i gebyr for ulovlig vannuttak

Settefiskselskapet Sinkaberg-Hansen AS får 8 millioner i overtredelsesgebyr for å ha regulert Saglivatn i Trøndelag under laveste tillate vannstand.
Onsdag, 27. november 2019 - 11:55

– Det er alvorlig når en konsesjonær ikke etterlever kravene som er gitt. De settes for å ivareta allmenne interesser, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for miljøtilsyn av vassdragsanlegg i NVE.

I tillegg til å ha regulert vannstanden for lavt har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ilagt Sinkaberg-Hansen milliongebyret for å ikke ha fulgt plikten til internkontroller for vassdragsanlegg.

Sinkaberg-Hansen har konsesjon til å regulere Saglivatn med 1 meter, men på det meste var vannstanden 64 cm under dette.

Fiskeoppdrettsselskapet kunne ikke legge fram vannstandsmålinger for 7 uker tidlig i 2018. Målingen utført i uke 9 viste at vannstanden da allerede var 24 cm under laveste tillatte vannstand. 

Det ulovlige vannuttaket ble benyttet til å holde liv i settefisk. NVE har estimert dette til å være i underkant av 900.000 individer noe som representerer en fortjeneste på ca. 6,8 millioner kroner.

Emneord: 

På forsiden nå