Det var settefiskanlegget til Sinkakberg-Hansen som tappet ned Saglivatnet langt under laveste tillatte vannstand. Her ser vi et rognkar hos oppdrettsselskapet. Foto: Thomas Bjørkan/CC BY-SA 3.0

Oppdretter får 8 millioner i gebyr for ulovlig vannuttak

Settefiskselskapet Sinkaberg-Hansen AS får 8 millioner i overtredelsesgebyr for å ha regulert Saglivatn i Trøndelag under laveste tillate vannstand.
27. november 2019

– Det er alvorlig når en konsesjonær ikke etterlever kravene som er gitt. De settes for å ivareta allmenne interesser, sier Mari Hegg Gundersen, seksjonssjef for miljøtilsyn av vassdragsanlegg i NVE.

I tillegg til å ha regulert vannstanden for lavt har Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ilagt Sinkaberg-Hansen milliongebyret for å ikke ha fulgt plikten til internkontroller for vassdragsanlegg.

Sinkaberg-Hansen har konsesjon til å regulere Saglivatn med 1 meter, men på det meste var vannstanden 64 cm under dette.

Fiskeoppdrettsselskapet kunne ikke legge fram vannstandsmålinger for 7 uker tidlig i 2018. Målingen utført i uke 9 viste at vannstanden da allerede var 24 cm under laveste tillatte vannstand. 

Det ulovlige vannuttaket ble benyttet til å holde liv i settefisk. NVE har estimert dette til å være i underkant av 900.000 individer noe som representerer en fortjeneste på ca. 6,8 millioner kroner.

Siste fra Fiske

Norge - feriefiskelandet:

Her finner du ferieørreten

Er det prikkete ørret du er ute etter, er Norge et ypperlig ferieland. I år blir det trolig bedre plass i ørretelvene, da antallet utlendinger trolig blir langt færre. Her er våre førstevalg!

Opptegnelser fra kjelleren om wobblerens egnethet til laksefiske

Vi trodde vi kunne litt om laksefiske med wobbler. Det var før vi havnet i en kjeller på Ålgård.

Her tar du tidliglaksen

Ingen er blankere, sterkere eller vakrere. Og ingen fisk har større status enn en storlaks tatt i mai eller 1. juni.

På forsiden nå