Bekymret for viktig gytebekk

I Kongsberg i Buskerud er en svært viktig gytebekk for brunørret rettet ut som følge av anleggsarbeider. Kongsberg JFF er bekymret for konsekvensene av inngrepene.
15. oktober 2019

Numedalslågen fra Kongsberg og nordover var tidligere kjent for sitt meget gode ørretfiske.

Vannkraftprosjekter og inngrep i Lågen har imidlertid forringet vassdraget sterkt.

Sellikbekken er en av svært få sidebekker hvor ørreten kan gyte. Flere undersøkelser har dokumentert hvor god den er: Seinest i august ble det fanget 82 ørreter på elfiske på en 120 meter lang strekning.

I forbindelse med bygging av ny trasé for E134 i området, har Kongsberg kommune ønsket å flytte deler av Sellikbekken. Dette ble gjort i slutten av august. Resultatet gjør sportsfiskerne bekymret.

– Vi er ikke fornøyd med dette. Det virker som om jobben ble gjort helt uten en plan. Entreprenørene kan sikkert lage veigrøfter, men den nye bekken er snorrett, uten kulper eller naturlige variasjoner, og virker altfor grunn, sier Nils Lande i fiskeutvalget til Kongsberg JFF.


Slik så det nye løpet ut før det ble fylt med vann. Foto: Nils lande

«Vil gå seg til»
Et av tegnene som bekymrer fiskeutvalget, er at gytegrusen ble skylt bort ved første regnskyll etter omleggingen. Utformingen av løpet ble gjort slik at vannet nå får svært stor fart. Nils Lande er også spent på om bekken vil holde på vannet om vinteren, eller om den vil bli tørrlagt slik at rogn og yngel dør.

Prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen er derimot ikke bekymret for gytebekkens framtid.

– Vi har hatt et tett samarbeid med fiskeforvalteren i Buskerud (nå Oslo og Viken), og NVE, om omleggingen av Sellikbekken. Det kan ta litt tid før ørreten reetablerer seg, men forholdene vil «gå seg til» naturlig etter hvert, sier han.

Hedalen viser også til at omleggingen følger en plan vedtatt av Kongsberg kommune i 2012, uten innsigelser fra fylkesmannen.

Siste fra Fiske

En tredel av strandsonen er utilgjengelig for folk flest

Hus, veier og jordbruk beslaglegger 30 prosent av strandsonen i Norge og begrenser tilgangen for allmennheten.
Kronikk:

Veistopp for sjøørreten

Sjøørretens tilstand viser at Norge er langt unna vannforskriftens mål om god økologisk tilstand i alle vannforekomster. Oppsatte veisperringer for sjøørretens frie vandring er en av hovedårsakene.
Fiskertips:

Multiplikatorsneller for kasting

Etter noen tiår i skyggen av haspelsnellene, øker multiplikatorene i popularitet. Kanskje ikke så rart, for på enkelte områder har de kompakte snellene fortreffelige egenskaper.

På forsiden nå