Den rømte oppdrettslaksen som var smittet av sykdommen PD, kan potensielt spre sykdommen til villaks. Wild & Free/iStockphoto

Rømt laks var syk - kan smitte villfisk

Noen av de 10.000 laksene som har rømt fra Slakteriet Brekke i Gulen kommune, har sykdommen pancreas disease (PD), skriver Sysla.
18. september 2019

– Fisken var vaksinert mot fiskesykdommen PD, men har likevel fått påvist viruset, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Fisken er ikke farlig å spise, men det er usikkert hvor stor smittefare den rømte laksen utgjør for villfisk. PD-syk fisk er smittefarlig i noen uker etter at den er infisert.

– Der det er gyteklar villaks på vei inn fjordene og opp elvene for å gyte, kan denne potensielt bli smittet, sier forskningssjef Bjørn Olav Kvamme ved avdeling for sykdom og smittespredning ved Havforskningsinstituttet til Sysla.

PD eller pankreassykdom forsakes av et virus. Syke individer har ofte store muskelskader som kan påvirke spiserørsmuskulatur, hemme blodsirkulasjonen og påvirke svømmeatferden.

Hvor stor andel av de rømte fiskene i Gulen som er smittet, er ikke kjent. Fisken har en snittvekt på 4 kilo. Slakteriet Brekke AS, som laksen rømte fra, har satt opp gjenfangstgarn og fått pålegg fra Fiskeridirektoratet om å utvide området for gjenfangst.

Les også: Tusenvis av laks på rømmen i Sognefjorden.

Siste fra Fiske

Forurensning fra oljeindustri ga DNA-skader hos fisk

Forurensing fra oljeindustrien gir langvarige DNA-skader hos hyse, viser ny forskning fra Havforskningsinstituttet.
Isfiske etter røye:

Gjør et varp i førjulsstria

Det er noe magisk med å ligge langflat på stålisen med nesa i et pilkehull. All konsentrasjon er rettet mot røyeblinken og agnet – og her en advarsel: Aktiviteten er sterkt vanedannende!
Portrettet:

Urokroghen

Det volder litt rabalder, dog fred er ei det beste, men at man noe vil.

På forsiden nå