Den rømte oppdrettslaksen som var smittet av sykdommen PD, kan potensielt spre sykdommen til villaks. Wild & Free/iStockphoto

Rømt laks var syk - kan smitte villfisk

Noen av de 10.000 laksene som har rømt fra Slakteriet Brekke i Gulen kommune, har sykdommen pancreas disease (PD), skriver Sysla.
18. september 2019

– Fisken var vaksinert mot fiskesykdommen PD, men har likevel fått påvist viruset, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Fisken er ikke farlig å spise, men det er usikkert hvor stor smittefare den rømte laksen utgjør for villfisk. PD-syk fisk er smittefarlig i noen uker etter at den er infisert.

– Der det er gyteklar villaks på vei inn fjordene og opp elvene for å gyte, kan denne potensielt bli smittet, sier forskningssjef Bjørn Olav Kvamme ved avdeling for sykdom og smittespredning ved Havforskningsinstituttet til Sysla.

PD eller pankreassykdom forsakes av et virus. Syke individer har ofte store muskelskader som kan påvirke spiserørsmuskulatur, hemme blodsirkulasjonen og påvirke svømmeatferden.

Hvor stor andel av de rømte fiskene i Gulen som er smittet, er ikke kjent. Fisken har en snittvekt på 4 kilo. Slakteriet Brekke AS, som laksen rømte fra, har satt opp gjenfangstgarn og fått pålegg fra Fiskeridirektoratet om å utvide området for gjenfangst.

Les også: Tusenvis av laks på rømmen i Sognefjorden.

Siste fra Fiske

Sesonganalysen:

2020 - oppløftende for laks og fiskere

Bunnsolide fangster i Trøndelag, godt fiske i Nordland og en klar bedring i mange elver på Vestlandet. Det er det store bildet fra årets laksefiske.
Rogaland:

Et krafttak for sjøørreten

– Det er på høy tid å snu den negative trenden for sjøørreten, fastslår Knut Ståle Eriksen, fiskeutvalgsleder i NJFF- Rogaland.

Er dette Norges største sjøørret tatt på flue?

Martin Dahl tok i høst en sjøørret som etter alle solemerker var større enn den offisielle norgesrekorden på flue.

På forsiden nå