Den rømte oppdrettslaksen som var smittet av sykdommen PD, kan potensielt spre sykdommen til villaks. Wild & Free/iStockphoto

Rømt laks var syk - kan smitte villfisk

Noen av de 10.000 laksene som har rømt fra Slakteriet Brekke i Gulen kommune, har sykdommen pancreas disease (PD), skriver Sysla.
18. september 2019

– Fisken var vaksinert mot fiskesykdommen PD, men har likevel fått påvist viruset, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding.

Fisken er ikke farlig å spise, men det er usikkert hvor stor smittefare den rømte laksen utgjør for villfisk. PD-syk fisk er smittefarlig i noen uker etter at den er infisert.

– Der det er gyteklar villaks på vei inn fjordene og opp elvene for å gyte, kan denne potensielt bli smittet, sier forskningssjef Bjørn Olav Kvamme ved avdeling for sykdom og smittespredning ved Havforskningsinstituttet til Sysla.

PD eller pankreassykdom forsakes av et virus. Syke individer har ofte store muskelskader som kan påvirke spiserørsmuskulatur, hemme blodsirkulasjonen og påvirke svømmeatferden.

Hvor stor andel av de rømte fiskene i Gulen som er smittet, er ikke kjent. Fisken har en snittvekt på 4 kilo. Slakteriet Brekke AS, som laksen rømte fra, har satt opp gjenfangstgarn og fått pålegg fra Fiskeridirektoratet om å utvide området for gjenfangst.

Les også: Tusenvis av laks på rømmen i Sognefjorden.

Siste fra Fiske

Norge - feriefiskelandet:

Her finner du ferieørreten

Er det prikkete ørret du er ute etter, er Norge et ypperlig ferieland. I år blir det trolig bedre plass i ørretelvene, da antallet utlendinger trolig blir langt færre. Her er våre førstevalg!

Opptegnelser fra kjelleren om wobblerens egnethet til laksefiske

Vi trodde vi kunne litt om laksefiske med wobbler. Det var før vi havnet i en kjeller på Ålgård.

Her tar du tidliglaksen

Ingen er blankere, sterkere eller vakrere. Og ingen fisk har større status enn en storlaks tatt i mai eller 1. juni.

På forsiden nå