17.200 laks rømte - 1.259 fanget igjen

En oppdatert opptelling av den rømte oppdrettslaksen i Sognefjorden viser at 17.200 laks har stukket av fra slakteriet Brekke AS, ifølge Fiskeridirektoratet.
20. september 2019

Direktoratet mottok mandag melding om at rundt 10.000 oppdrettslaks hadde rømt fra slakteriet Brekke AS, som befinner seg i Instefjord i Gulen kommune. 

En opptelling etter rømmingen viser at det dreier seg om 17.200 oppdrettslaks. Noen av laksene som har rømte har sykdommen pancreas disease (PD). Hvor stor andel av de rømte fiskene i Gulen som er smittet, er ikke kjent.

– Der det er gyteklar villaks på vei inn fjordene og opp elvene for å gyte, kan denne potensielt bli smittet, sier forskningssjef Bjørn Olav Kvamme ved avdeling for sykdom og smittespredning ved Havforskningsinstituttet til Sysla.

Fisken har en snittvekt på 4 kilo. Slakteriselskapet har satt opp gjenfangstgarn og fått pålegg fra Fiskeridirektoratet om å utvide området gjenfangstaktiviteten skjer i.

Direktoratet har gjennomført tilsyn hos selskapet, som viser at det er et stort hull i nota. Dette skal være forårsaket av en båtpropell. 

Det er så langt fanget 1.259 laks i gjenfangstoperasjonen i området.

Siste fra Fiske

Forurensning fra oljeindustri ga DNA-skader hos fisk

Forurensing fra oljeindustrien gir langvarige DNA-skader hos hyse, viser ny forskning fra Havforskningsinstituttet.
Isfiske etter røye:

Gjør et varp i førjulsstria

Det er noe magisk med å ligge langflat på stålisen med nesa i et pilkehull. All konsentrasjon er rettet mot røyeblinken og agnet – og her en advarsel: Aktiviteten er sterkt vanedannende!
Portrettet:

Urokroghen

Det volder litt rabalder, dog fred er ei det beste, men at man noe vil.

På forsiden nå