Snart en halv million i bøter for fiske­smugling

Siden 1. mai har Finnmark politidistrikt bøtelagt for nær en halv million kroner til turistfiskere som har forsøkt å ta med seg for mye fisk ut av landet.
02. juli 2019

Til sammen er 2,3 tonn fisk beslaglagt ved grenseovergangene i Finnmark bare siden 1. mai i år. I ett beslag ble en mann bøtelagt for 95.000 kroner.

– Bøtesatsene for å ta med seg for mye fisk ble etter påske fordoblet, og ligger nå på 200 kroner kiloet. Vi håper jo at høyere bøtesatser skal virke preventivt, men foreløpig ser vi ikke at smuglingen går ned, sier seksjonsleder for påtalejurister Thomas Darell i Finnmark politidistrikt.

Tror mørketallene er store
Det politiet ser, er at turistfiskerne bare tar med seg loinsen – det vil si den tykkeste delen av torskefileten, som også kalles torskens indrefilet.

– Det betyr at det meste av torsken antakelig går i søpla. Et enormt ressurssløseri. Når tollvesenet gjør beslag av 2,3 tonn fiskefilet på knappe to måneder, vil det tilsvare en torskekvote på om lag 10 tonn torsk som er fisket ulovlig, sier han.

Politiet ønsker nå et tettere samarbeid med lokalbefolkning og lokalt næringsliv for å hindre at så store mengder fiskes ulovlig.

– Dette er fisk som tas fra ressursgrunnlaget til kysten og kystfiskere, og som ikke registreres som et ressursuttak. Vi tror at mørketallene er store og ønsker derfor tips fra publikum dersom de ser turistfiskere som rigger seg til med store frysebokser og det man nærmest kan kalle en profesjonell fiskeindustri, sier seksjonslederen.

Vil ansvarliggjøre de useriøse
Politiet i Finnmark ønsker også å ansvarliggjøre useriøse utleiebedrifter, og ønsker tips der man ser at utleiebedrifter tilrettelegger for storskalafiske, med blant annet stor frysekapasitet. Dette vil kunne være straffbar medvirkning til ulovlig utførsel.

Hittil i år har Tolletaten beslaglagt 5.473 kilo fiskefilet ved tollstedene i Finnmark. Omregnet i rund fisk vil det utgjøre en kvote på cirka 20 til 25 tonn torsk.

Siste fra Fiske

Surna får mer vann

Surna på Nordmøre er det første av landets 53 nasjonale laksevassdrag som har gjennomført revisjon av vannkraftkonsesjonen. Elva får nå mer vann og riktigere vanntemperatur. – Dette er vi fornøyd med, sier Georg Solem, leder i elveeierlaget.

Bred støtte til Tana-fredningen

I sommer forbys alt fiske i Tanavassdraget, landets i særklasse største og viktigste lakseelv. Stengningen støttes av både lokale og tilreisende sportsfiskere.

Venter stort innsig av pukkellaks

Høsten 2019 var det rekordstore mengder pukkellaks i elvene i Troms og Finnmark. I sommer ventes det enda større innsig av den uønskete arten.

På forsiden nå