Laksefisket kortes ned i Sogn og Fjordane

Miljødirektoratet stanser laksefiske i flere vassdrag i Sogn og Fjordane fordi fangsten har vært betydelig lavere enn tidligere år.
17. juli 2019

Laksefisket i vassdragene rundt Sognefjorden og Førdefjorden avsluttes to uker tidligere enn vanlig.

De fleste vassdragene i området har hatt fisketid fram til 31. august, men nå vil laksefiske for denne sesongen stanses allerede 17. august, skriver Miljødirektoratet.

– Å stanse fisket er et tiltak for å sikre nok gytefisk i elvene til høsten, sier fungerende avdelingsdirektør Line Fjellvær.

Mye tyder på at innsiget av villaks i vassdragene i Sogn og Fjordane er avvikende lavt. Miljødirektoratet mener at fangsten er mer enn halvert fra tidligere.

Samtidig har fangsten i området vært langt dårligere enn i resten av landet.

Emneord: 

Siste fra Fiske

Fiskertips:

Slik fisker du best om natten

I motsetning til den jevne fisker, er de fleste fiskeslag svært aktive om natten. I mange tilfeller er det nettopp i ly av mørket de største er lettest å lure. Her er tipsene du trenger for å lykkes.

Støyutsatt fisk har økt risiko for tidlig død

Fisk som blir utsatt for støy over lengre tid, har økt risiko for å dø tidligere i livet, viser en britisk studie.

– Det er oppdretterne som skal betale når fisk rømmer

Det sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Oppdrettsnæringen skal nå automatisk ta regningen når Fiskeridirektoratet må fiske opp rømt oppdrettslaks.

På forsiden nå