Laksefisket kortes ned i Sogn og Fjordane

Miljødirektoratet stanser laksefiske i flere vassdrag i Sogn og Fjordane fordi fangsten har vært betydelig lavere enn tidligere år.
Onsdag, 17. juli 2019 - 11:36

Laksefisket i vassdragene rundt Sognefjorden og Førdefjorden avsluttes to uker tidligere enn vanlig.

De fleste vassdragene i området har hatt fisketid fram til 31. august, men nå vil laksefiske for denne sesongen stanses allerede 17. august, skriver Miljødirektoratet.

– Å stanse fisket er et tiltak for å sikre nok gytefisk i elvene til høsten, sier fungerende avdelingsdirektør Line Fjellvær.

Mye tyder på at innsiget av villaks i vassdragene i Sogn og Fjordane er avvikende lavt. Miljødirektoratet mener at fangsten er mer enn halvert fra tidligere.

Samtidig har fangsten i området vært langt dårligere enn i resten av landet.

Emneord: 

På forsiden nå