Full stopp for kom­mersielt torske­fiske i Øster­sjøen

Torskebestanden øst i Østersjøen er i likhet med vår hjemlige kysttorsk truet. EU-kommisjonen har innført forbud mot kommersiell fangst fram til nyttår.
24. juli 2019

Forbudet ble varslet tirsdag og trådte i kraft samme dag. Svenske myndigheter har vært en pådriver for forbudet, og Martin Rydgren fra Sveriges hav- og vannmyndigheter ønsker avgjørelsen velkommen. Men han understreker at torsken også sliter med miljøproblemer.

– Torsken har problemer som følge av oksygenmangel, redusert saltinnhold og det at bestanden er meget utsatt for parasitter. Hvis man ser på den naturlige dødeligheten, er den tre ganger så høy som fisket, sier Rydgren.

– Forbudet er naturligvis et bidrag, men det må arbeides videre på flere hold slik at vi får et bedre miljø i Østersjøen, legger han til.

Fiskeforbudet påvirker torskefisket fra Falsterbro, som ligger sør for Malmö, til Kalmar på østkysten. Det er det første forbudet i sitt slag fra EU-kommisjonen som gjelder en art i Østersjøen.

Fritidsfiskere kan imidlertid fortsette som før, og det gjelder også unntak for småskalafiske.

Siste fra Fiske

Fiskertips:

Slik fisker du best om natten

I motsetning til den jevne fisker, er de fleste fiskeslag svært aktive om natten. I mange tilfeller er det nettopp i ly av mørket de største er lettest å lure. Her er tipsene du trenger for å lykkes.

Støyutsatt fisk har økt risiko for tidlig død

Fisk som blir utsatt for støy over lengre tid, har økt risiko for å dø tidligere i livet, viser en britisk studie.

– Det er oppdretterne som skal betale når fisk rømmer

Det sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H). Oppdrettsnæringen skal nå automatisk ta regningen når Fiskeridirektoratet må fiske opp rømt oppdrettslaks.

På forsiden nå