Full stopp for kom­mersielt torske­fiske i Øster­sjøen

Torskebestanden øst i Østersjøen er i likhet med vår hjemlige kysttorsk truet. EU-kommisjonen har innført forbud mot kommersiell fangst fram til nyttår.
24. juli 2019

Forbudet ble varslet tirsdag og trådte i kraft samme dag. Svenske myndigheter har vært en pådriver for forbudet, og Martin Rydgren fra Sveriges hav- og vannmyndigheter ønsker avgjørelsen velkommen. Men han understreker at torsken også sliter med miljøproblemer.

– Torsken har problemer som følge av oksygenmangel, redusert saltinnhold og det at bestanden er meget utsatt for parasitter. Hvis man ser på den naturlige dødeligheten, er den tre ganger så høy som fisket, sier Rydgren.

– Forbudet er naturligvis et bidrag, men det må arbeides videre på flere hold slik at vi får et bedre miljø i Østersjøen, legger han til.

Fiskeforbudet påvirker torskefisket fra Falsterbro, som ligger sør for Malmö, til Kalmar på østkysten. Det er det første forbudet i sitt slag fra EU-kommisjonen som gjelder en art i Østersjøen.

Fritidsfiskere kan imidlertid fortsette som før, og det gjelder også unntak for småskalafiske.

Siste fra Fiske

Surna får mer vann

Surna på Nordmøre er det første av landets 53 nasjonale laksevassdrag som har gjennomført revisjon av vannkraftkonsesjonen. Elva får nå mer vann og riktigere vanntemperatur. – Dette er vi fornøyd med, sier Georg Solem, leder i elveeierlaget.

Bred støtte til Tana-fredningen

I sommer forbys alt fiske i Tanavassdraget, landets i særklasse største og viktigste lakseelv. Stengningen støttes av både lokale og tilreisende sportsfiskere.

Venter stort innsig av pukkellaks

Høsten 2019 var det rekordstore mengder pukkellaks i elvene i Troms og Finnmark. I sommer ventes det enda større innsig av den uønskete arten.

På forsiden nå