Full stopp for kom­mersielt torske­fiske i Øster­sjøen

Torskebestanden øst i Østersjøen er i likhet med vår hjemlige kysttorsk truet. EU-kommisjonen har innført forbud mot kommersiell fangst fram til nyttår.
24. juli 2019

Forbudet ble varslet tirsdag og trådte i kraft samme dag. Svenske myndigheter har vært en pådriver for forbudet, og Martin Rydgren fra Sveriges hav- og vannmyndigheter ønsker avgjørelsen velkommen. Men han understreker at torsken også sliter med miljøproblemer.

– Torsken har problemer som følge av oksygenmangel, redusert saltinnhold og det at bestanden er meget utsatt for parasitter. Hvis man ser på den naturlige dødeligheten, er den tre ganger så høy som fisket, sier Rydgren.

– Forbudet er naturligvis et bidrag, men det må arbeides videre på flere hold slik at vi får et bedre miljø i Østersjøen, legger han til.

Fiskeforbudet påvirker torskefisket fra Falsterbro, som ligger sør for Malmö, til Kalmar på østkysten. Det er det første forbudet i sitt slag fra EU-kommisjonen som gjelder en art i Østersjøen.

Fritidsfiskere kan imidlertid fortsette som før, og det gjelder også unntak for småskalafiske.

Siste fra Fiske

En tredel av strandsonen er utilgjengelig for folk flest

Hus, veier og jordbruk beslaglegger 30 prosent av strandsonen i Norge og begrenser tilgangen for allmennheten.
Kronikk:

Veistopp for sjøørreten

Sjøørretens tilstand viser at Norge er langt unna vannforskriftens mål om god økologisk tilstand i alle vannforekomster. Oppsatte veisperringer for sjøørretens frie vandring er en av hovedårsakene.
Fiskertips:

Multiplikatorsneller for kasting

Etter noen tiår i skyggen av haspelsnellene, øker multiplikatorene i popularitet. Kanskje ikke så rart, for på enkelte områder har de kompakte snellene fortreffelige egenskaper.

På forsiden nå