Gir sjøørreten en hjelpende hånd

I Rogaland restaureres det sjøørretbekker over en lav sko. Sjøørretprosjektet startet for tre år siden med leder i Tysvær JFF, Anbjørn Kallekodt, som primus motor.
20. juni 2019

Tolv sjøørretbekker i Skjoldafjorden er nå kartlagt av Rådgivende Biologer AS, med støtte fra Fylkesmannen og Tysvær kommune.   

– Vi har fått tommel opp fra dag én, både fra Tysvær kommune, Rådgivende biologer, Fylkesmannen og grunneiere, forteller en engasjert Kallekodt.  

Totalt er 20 km bekkestrekning kartlagt. Det foreslås 37 tiltak i de tolv bekkene: Utbedring av kunstige vandringshindre, gjenåpning av bekkelukkinger, restaurering av gyteområder, reetablering av kantvegetasjon og utlegg av stein og døde trær.

Nå tripper fiskeutvalget i Tysvær JFF etter å sette tiltakene ut i livet.

Storstilt dugnadsarbeid
– I sommer satser vi på et storstilt dugnadsarbeid, og alle er velkommen til å delta, sier Kallekodt.

Det arbeides for tiden med å gjennomføre tilsvarende kartleggingsarbeid i hele fylket.  

Fylkessekretær Tore Gilje i NJFF-Rogaland opplyser at leder i fagutvalg fisk, Knut Ståle Eriksen, nå kurser en rekke ildsjeler i lokalmiljøene.

– Vi har søkt om midler og har fått støtte både fra fylkesmann, kommuner og samarbeidende selskaper i regionen,

– Så det blir full fart i sommer?

– Ja, bekketiltakene starter allerede opp i løpet av sommeren. Det er ikke vanskelig å finne folk som er villige til å bruke fritiden på dugnad for sjøørreten, sier Tore Gilje.

Siste fra Fiske

Norge - feriefiskelandet:

Her finner du ferieørreten

Er det prikkete ørret du er ute etter, er Norge et ypperlig ferieland. I år blir det trolig bedre plass i ørretelvene, da antallet utlendinger trolig blir langt færre. Her er våre førstevalg!

Opptegnelser fra kjelleren om wobblerens egnethet til laksefiske

Vi trodde vi kunne litt om laksefiske med wobbler. Det var før vi havnet i en kjeller på Ålgård.

Her tar du tidliglaksen

Ingen er blankere, sterkere eller vakrere. Og ingen fisk har større status enn en storlaks tatt i mai eller 1. juni.

På forsiden nå