Totalfredning av torsken i sør?

Det står nå så dårlig til med torsken i Oslofjorden–Skagerrak, at Fiskeridirektoratet går til det drastiske skrittet å foreslå totalfredning fra 2019.
23. august 2018

Forslaget om totalfredning gjelder både yrkesfiske og fritidsfiske, med alle typer redskaper, på strekningen fra og med Telemark til svenskegrensa. I tillegg til å frede torsken, foreslås det totalt fiskeforbud i en rekke utvalgte gyteområder fra Lindesnes til svenskegrensa, fra januar og ut april.

Dette forbudet gjelder alle arter utenom sjøørret. (Du kan finne lenke til høringsdokumentet, og se kart over gyteområdene, ved å gå inn på nyhetsarkivet på njff.no.)

Tiltakene for Oslofjorden-Skagerrak foreslås å tre i kraft fra årsskiftet. Deretter ønsker Fiskeridirektoratet å gjennomføre en liknende høring for å sikre kysttorsken også fra Lindesnes til Stad.

Også tiltak i vest

Forskerne har aldri tidligere sett så lite torsk i Oslofjorden-Skagerrak som nå.

Det er trolig mange årsaker til kollapsen. NJFFs informasjonssjef Espen Farstad nevner klimaendringer, eutrofiering, ny næringsvirksomhet, økte bestander av skarv og sel, og fiskepress.

NJFF er nøkternt positive til fiskerimyndighetenes forslag om fredning:

– Det å frede store områder for alt fritidsfiske i perioder av året der torsken gyter, kan være et mer diskutabelt tiltak, sier informasjonssjef Espen Farstad.

Siste fra Fiske

Dølisjøen i Sør-Odal bød på fine forhold på NM-dagen. Foto: Atle Skjelde
NM Meite

Strengelsrud kapret gullet

Tommy Strengelsrud (49) fra SFK Raufjøringen klatret til topps på seierspallen, da NM-tradisjonelt meite gikk av stabelen på Dølisjøen i Sør-Odal.
Vi har testet denne dispenseren for agnstrikk fra Inova. Foto: Tommy Egra
Orden i strikkesakene

Test av Inova Bait Binder

Agnstrikk er et godt hjelpemiddel for havfiskere. Denne dispenseren gir deg enklere påsurring og hindrer søl på rullen.
Ingen av elvene på Vestlandet kan vise til en sjøørretbestand i svært god tilstand. Her «nattjakt» i Eio, i bunnen av Hardangerfjorden. Foto: Atle Skjelde

Sjøørretens anadrome levemåte kan forsvinne

Situasjonen er alvorlig både for villaksen og sjøørreten, men hva skjer hvis det ikke skjer noe?

På forsiden nå