Totalfredning av torsken i sør?

Det står nå så dårlig til med torsken i Oslofjorden–Skagerrak, at Fiskeridirektoratet går til det drastiske skrittet å foreslå totalfredning fra 2019.
23. august 2018

Forslaget om totalfredning gjelder både yrkesfiske og fritidsfiske, med alle typer redskaper, på strekningen fra og med Telemark til svenskegrensa. I tillegg til å frede torsken, foreslås det totalt fiskeforbud i en rekke utvalgte gyteområder fra Lindesnes til svenskegrensa, fra januar og ut april.

Dette forbudet gjelder alle arter utenom sjøørret. (Du kan finne lenke til høringsdokumentet, og se kart over gyteområdene, ved å gå inn på nyhetsarkivet på njff.no.)

Tiltakene for Oslofjorden-Skagerrak foreslås å tre i kraft fra årsskiftet. Deretter ønsker Fiskeridirektoratet å gjennomføre en liknende høring for å sikre kysttorsken også fra Lindesnes til Stad.

Også tiltak i vest

Forskerne har aldri tidligere sett så lite torsk i Oslofjorden-Skagerrak som nå.

Det er trolig mange årsaker til kollapsen. NJFFs informasjonssjef Espen Farstad nevner klimaendringer, eutrofiering, ny næringsvirksomhet, økte bestander av skarv og sel, og fiskepress.

NJFF er nøkternt positive til fiskerimyndighetenes forslag om fredning:

– Det å frede store områder for alt fritidsfiske i perioder av året der torsken gyter, kan være et mer diskutabelt tiltak, sier informasjonssjef Espen Farstad.

Siste fra Fiske

Portrettet:

Urokroghen

Det volder litt rabalder, dog fred er ei det beste, men at man noe vil.
Tweed:

Laksefluas vugge

Langs Tweed finner du mange av de største navnene innen fluebinderkunsten. Her ble det på 1800-tallet komponerte laksefluer som skulle bli verdensberømte.

Høstlaks i Tweed

Når høsten for alvor melder sin ankomst her hjemme, er laksefisket over. I legendariske River Tweed, grenseelva mellom Skottland og England, er sesongen derimot på sitt mest eventyrlige.

På forsiden nå