Genbank i grevens tid

Det gikk et lettelsens sukk blant villaksvennene i Hardanger, da klima- og miljøminister Ola Elvestuen meldte at Regjeringen likevel bevilger nødvendige midler til genbanken i Hardanger.
05. mars 2018

Tilstanden for mange laksefiskbestander i Hardanger er så dårlig at det er nødvendig å sikre dem i genbank. Da kan vi bygge opp igjen bestandene av laks og sjøørret i Hardanger så snart forholdene ligger til rette for det, sier Elvestuen.

I Hardangerfjord Villfisklag, som sammen med NJFF og andre villaksinteresser har holdt trykket oppe i saken, ble beslutningen mottatt med en blanding av glede og lettelse.
– Jeg vil ikke spekulere i hva som var utslagsgivende for at vi endelig fikk finansiering for genbanken, men jeg registrerer at dette har blitt en god sak for Venstre. For oss som lever langs elvebredden, betyr det at vi kan fortsette med å samle inn genmaterialet. Vi har allerede holdt på i tre år, og nå er vi på sporet, sier Svein Helge Pedersen til Jakt & Fiske.
Pedersen og andre ildsjeler har allikevel et solid stykke arbeid som venter.

Reduserte bestander

Genbanken trenger materiale fra 40 familiegrupper per vassdrag. Det i seg selv byr på enkelte utfordringer fordi bestandene er sterkt svekket og allerede har et betydelig innslag av oppdrettsgener.
– De genene skal vi ikke ta vare på. I Granvinvassdraget måtte vi forkaste 10 av 12 fisk, fordi de hadde innslag av oppdrettsgener, sier Pedersen.
Han ser likevel lyst på framtiden:

– Dette vil få gode effekter for hele regionen. Det fins ikke en bygd i Hardanger som ikke ligger ved et anadromt vassdrag. Nå må vi ikke bare gjenoppbygge bestandene, men også forståelsen for hvilken betydning de har for lokalsamfunnene hos hardinger flest.

Siste fra Fiske

Liten laksefangst i sjøen

Det ble fisket 134 tonn laks i norske fjorder i år. Det er 37 prosent mer enn i bunnåret 2021, men likevel den nest laveste laksefangsten som er registrert.
Gytefisktelling i Skibotnelva, som er en av tre elver i Skibotnregionen i Troms og Finnmark som nå er friskmeldt for den dødelige lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Foto: Rune Muladal
Lakseparasitt:

Nå er hele Nord-Norge gyro-fri

Miljødirektoratet har i dag friskmeldt tre elver i Skibotnregionen i Troms og Finnmark etter 40 år med lakseparasitten Gyrodactylus salaris.
Bruker du en snelle med jevnt snøreopplegg og riktig snøremengde, kan det gå flere år før fletteliner må byttes ut. Spesielt om du bruker fortom. Foto: Tommy Egra
Fiskertips:

Slik spoler du på et multifilamentsnøre

De fleste gjør feil når de spoler et multifilamentsnøre på haspelsnella. Resultatet er kortere kast, mer tvinn og en dårligere fiskeopplevelse. Her er rett oppskrift, uten å bruke spolemaskin.

På forsiden nå