Genbank i grevens tid

Det gikk et lettelsens sukk blant villaksvennene i Hardanger, da klima- og miljøminister Ola Elvestuen meldte at Regjeringen likevel bevilger nødvendige midler til genbanken i Hardanger.
05. mars 2018

Tilstanden for mange laksefiskbestander i Hardanger er så dårlig at det er nødvendig å sikre dem i genbank. Da kan vi bygge opp igjen bestandene av laks og sjøørret i Hardanger så snart forholdene ligger til rette for det, sier Elvestuen.

I Hardangerfjord Villfisklag, som sammen med NJFF og andre villaksinteresser har holdt trykket oppe i saken, ble beslutningen mottatt med en blanding av glede og lettelse.
– Jeg vil ikke spekulere i hva som var utslagsgivende for at vi endelig fikk finansiering for genbanken, men jeg registrerer at dette har blitt en god sak for Venstre. For oss som lever langs elvebredden, betyr det at vi kan fortsette med å samle inn genmaterialet. Vi har allerede holdt på i tre år, og nå er vi på sporet, sier Svein Helge Pedersen til Jakt & Fiske.
Pedersen og andre ildsjeler har allikevel et solid stykke arbeid som venter.

Reduserte bestander

Genbanken trenger materiale fra 40 familiegrupper per vassdrag. Det i seg selv byr på enkelte utfordringer fordi bestandene er sterkt svekket og allerede har et betydelig innslag av oppdrettsgener.
– De genene skal vi ikke ta vare på. I Granvinvassdraget måtte vi forkaste 10 av 12 fisk, fordi de hadde innslag av oppdrettsgener, sier Pedersen.
Han ser likevel lyst på framtiden:

– Dette vil få gode effekter for hele regionen. Det fins ikke en bygd i Hardanger som ikke ligger ved et anadromt vassdrag. Nå må vi ikke bare gjenoppbygge bestandene, men også forståelsen for hvilken betydning de har for lokalsamfunnene hos hardinger flest.

Siste fra Fiske

Surna får mer vann

Surna på Nordmøre er det første av landets 53 nasjonale laksevassdrag som har gjennomført revisjon av vannkraftkonsesjonen. Elva får nå mer vann og riktigere vanntemperatur. – Dette er vi fornøyd med, sier Georg Solem, leder i elveeierlaget.

Bred støtte til Tana-fredningen

I sommer forbys alt fiske i Tanavassdraget, landets i særklasse største og viktigste lakseelv. Stengningen støttes av både lokale og tilreisende sportsfiskere.

Venter stort innsig av pukkellaks

Høsten 2019 var det rekordstore mengder pukkellaks i elvene i Troms og Finnmark. I sommer ventes det enda større innsig av den uønskete arten.

På forsiden nå