Miljødirektoratet krever reell adgang til overkommelige priser i blant annet Lærdalselva, etter at storsamfunnet har tatt regninga på 100 millioner for å få elva fri for lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Foto: Atle Skjelde

Miljø­direktoratet skjerper kravene

Nå skal allmennheten sikres god adgang i behandlede laksevassdrag. Hvis ikke, kan elver som Lærdalselva og Ekso bli stengt.
23. februar 2018

Ekso Elveeigarlag i Hordaland har fått kniven på strupen etter at Miljødirektoratet krever god allmenn tilgang til laksefiske i elva, samt tak for makspris. Ellers vil elva bli stengt for fiske i 2018.  

I et brev til grunneierlaget står det at minst 50 prosent av fisket i det kalkede vassdraget skal være allment tilgjengelig, med makspris på 600 kroner for et dagskort. Videre heter det at fisket skal være av minst like god kvalitet som det øvrige fisket i vassdraget. Hvis ikke dette er på plass innen 1.mars, vil elva bli stengt. 

Leder i Ekso Elveeigarlag, Knut Eirik Møster, sier til Jakt & Fiske at de har sendt et svar til Miljødirektoratet. Der foreslår grunneierlaget bl.a. å ha fiskekortpriser på 1500 kroner for et tolvtimerskort.  

Ikke hørt noe

– Men Miljødirektoratet krever at et dagskort skal koste maks 600 kroner?

– Det mener jeg blir for lite for å drifte elva på en forsvarlig måte. Det er tross alt bare fem stenger tilgjengelig på det aktuelle strekket.

I Miljødirektoratet opplyser Stig Johansson at de drøfter om forslaget fra elveeierlaget er godt nok, men saken er ikke ferdigbehandlet når Jakt & Fiske går i trykken.  

Lærdalselva ble friskmeldt i høst, etter at staten totalt har brukt rundt 100 millioner kroner i gyrobekjempelsen.    

Lokalt er det imidlertid ikke tilrettelagt noe opplegg for å sikre allmennhetens adgang i den verdensberømte elva.

– Nei, vi har ikke hørt noe fra Miljødirektoratet. Vi må først ha en diskusjon internt i elveeierlaget, og se nøye på det juridiske grunnlaget, sier leder i Lærdal elveeigarlag, Lasse Sælthun.    

Siste fra Fiske

En tredel av strandsonen er utilgjengelig for folk flest

Hus, veier og jordbruk beslaglegger 30 prosent av strandsonen i Norge og begrenser tilgangen for allmennheten.
Kronikk:

Veistopp for sjøørreten

Sjøørretens tilstand viser at Norge er langt unna vannforskriftens mål om god økologisk tilstand i alle vannforekomster. Oppsatte veisperringer for sjøørretens frie vandring er en av hovedårsakene.
Fiskertips:

Multiplikatorsneller for kasting

Etter noen tiår i skyggen av haspelsnellene, øker multiplikatorene i popularitet. Kanskje ikke så rart, for på enkelte områder har de kompakte snellene fortreffelige egenskaper.

På forsiden nå