Annonse

Pukkellaks

– Like skremmende som Gyro­dactylus salaris

Pukkellaksen er en ny og uønsket art i norske elver. Fisken er lett gjenkjennlig på flekkene på halefinnen, på gytedrakten hos begge kjønn, og ikke minst på pukkelen hannene utvikler etter kort tid i elva.

Pukkellaksen som invaderte norske elver i 2017 kan komme tilbake i hopetall denne sommeren. NJFF Finnmark hevder beredskapen er alt for svak, og frykter for villaksen.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Dette er en uønsket art som kan forårsake stor skade. Trusselen fra pukkellaks anser vi som like skummel som Gyrodactylus salaris. Russiske, finske og norske forskere har advart om effekten på den atlantiske laksen hvis pukkellaksen etablerer seg, sier fylkessekretær Linda Hølvold i NJFF Finnmark.

Hølvold mener forvaltningen har jobbet sakte, og ikke tatt alvoret i situasjonen inn over seg.

– Beredskapen burde vært klar nå. De har bevilget nødpenger, så de har for så vidt kommet i gang, men det offentlige kan ikke basere seg på dugnadsinnsats fra lokalforeninger. Hvis det blir storinnrykk av pukkellaks er det en stor jobb bare med å håndtere avfallet, sier Linda Hølvold.

Fylkessekretæren legger til at hun mener Finnmarkseiendommen tar situasjonen på alvor, og at lokalforeningenne opplever samarbeidet med grunneieren som svært godt.

Tvilsom støvsuging
– Det er noen misforståelser rundt russernes erfaringer med pukkellaksen, sier leder for naturtjenester i nord, Rune Muladal. Firmaet hans er leid inn for å bistå i arbeidet.

Han viser til et møte som ble arrangert på seinvinteren, med norske, finske og russiske forskere. Enkelte tolket russerne dithen at pukkellaks-yngel «støvsuger» elva for næring på sin ferd mot havet, og på den måten kan bli en sterk næringskonkurrent for villfisk.

– Dette stemmer neppe. Man har funnet mageinnhold i noen yngel av pukkellaks, men de er tatt i stille vann. Siden yngelen knapt kan svømme, men driver med strømmen, er det lite trolig at de kan ta for seg av insekter og andre bunndyr i stor grad. Men at fisken vil kunne innta en rolle som konkurrent for vill laksefisk, kan ikke utelukkes. Dette vet vi rett og slett ikke nok om enda, sier han til Jakt & Fiske.

Gyter før laksen
Pukkellaksen gyter i august i elver i Finnmark, og er derfor ferdig med prosessen før arter som ørret og laks. Dette beskrives godt av funn av rogn fra pukkellaks, under rogn fra ørret.

Tidligere trodde man pukkellaksen kun benyttet seg av de nedre delene av elvene for å gyte. I dag vet man at dette ikke stemmer – pukkellaksen etablerer seg gjerne i nedre deler av vassdragene først. Så sprer den seg oppover.

Mangler kunnskap
I en rapport utført av norske forskere i år (Sandlund et. al 2019) konkluderer man med at effekten av pukkellaks-invasjonen på norske bestander av vill laksefisk ikke kan beregnes på grunnlag av dagens kunnskap. Pukkellaksens tidligere gytetid er en fordel for norsk villfisk. Samtidig kan pukkellaksen være veldig aggressiv på gyteplassene, og man kan derfor ikke utelukke negative effekter på innfødt villfisk.

– Omfattende og uoversiktlig situasjon

Jarle Steinkjer i Miljødirektoratet er enig med NJFF Finnmark om at situasjonen ikke kan løses gjennom rent dugnadsarbeid.

– Vi visste at pukkellaksen var i ferd med å etablere seg i Finnmark, men med det store innsiget vi var vitne til langs hele norskekysten i 2017 var det nødvendig å se på situasjonen i et nytt lys. Vi har hatt innslag av pukkellaks tidligere, uten at det har etablert seg selvreproduserende bestander. Dette gangen er situasjonen annerledes ettersom pukkellaksen stammer fra selvreproduserende bestander og ikke fra utsettinger som var tilfellet tidligere, sier prosjektleder i Miljødirektoratet, Jarle Steinkjer, til Jakt & Fiske.

Steinkjer understreker at kunnskapsgrunnlaget er mangelfullt, og at Miljødirektoratet derfor har bedt Vitenskapskomiteen for Mat og Miljø (VKM) om å gjøre en risikovurdering.
– Den rapporten kommer til høsten, og vil danne grunnlaget for hvordan vi skal forholde oss til den nye arten.

Skal klare storinnrykk
Steinkjer er enig i at man ikke kan basere alt på dugnadsinnsats.

– Derfor må vi støtte den lokale innsatsen. Flere foreninger har søkt om midler for kartlegging og gjennomføring av utfisking i finnmarkselvene. Alle søknadene vi har mottatt er innvilget.

– Hva om det kommer betydelig mer pukkellaks opp i de nordlige elvene i år?

– Vi har budsjetter vi må forholde oss til, men hvis det oppstår en nødsituasjon må vi vurdere muligheten for å omdisponere midler. Vi må finne løsninger på situasjonen inneværende år mens vi venter på kunnskapsgrunnlaget. Det vi vet, ganske sikkert, er at det kommer pukkellaks til Finnmark. Det er påvist selvreproduserende bestander i vassdrag i Øst-Finnmark. Vi har derfor valgt å vektlegge tiltak i de to nordligste fylkene, sier Jarle Steinkjer til Jakt & Fiske.

Powered by Labrador CMS