Annonse

Fellefangst

Vil sikre at slagfellene duger

Denne sesongen er det Syningfella (avbildet) og Åsbøfella som blir testet på mårfangst. Begge to er slagfeller, som montert riktig skal avlive viltet momentant.

Miljødirektoratet har satt i gang et prosjekt hvor de vil teste slagfeller for fangst av vilt. Hvor effektiv den enkelte felletypen er, vil avgjøre om den blir godkjent for videre bruk i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

– Vi ser at dagen regelverk har enkelte svakheter, og ønsker å tydeliggjøre hvilke felletyper som tilfredsstiller kravene for rask avliving, og hvordan disse fellene skal brukes, sier seniorrådgiver Kai Børge Amdal i Miljødirektoratet.

Sverige har hatt slike godkjenningskrav for feller siden 1980-tallet, og en rekke andre land følger den samme standarden for bruk av feller.

Et tydeligere regelverk og oversikt over testede og godkjente feller skal både sikre at feller som benyttes virker tilfredsstillende – og at de brukes riktig, understreker seniorrådgiver Kai Børge Amdal i Miljødirektoratet.

Gjennomgang av norske feller

– Vi ser for oss å utarbeide en liste over godkjente feller, slik man blant annet har i Sverige. Vi kan ikke uten videre «stjele» deres liste, men det ligger an til at feller som er godkjent i Sverige, også vil bli godkjent her hjemme. Samtidig er det behov for en gjennomgang av typisk norske feller, som Syningfella, Åsbøfella og Haugenfella, sier Amdal.

Overvåking og obduksjon

Miljødirektoratet har i første omgang inngått en avtale med et knippe ivrige mårfangere rundt om i landet. Ved fellene settes det ut viltkamera med videofunksjon, slik at man kan vurdere hvor lenge dyr som går i fellene viser livstegn. For å avklare hvor slaget har truffet dyret, og hva slags skader som er påført, blir all fangst obdusert av Veterinærinstituttet.

– Dersom dette viser seg å være en tilfredsstillende måte å teste på, fortsetter vi på dette sporet. Hver felletype må godkjennes for den aktuelle viltarten fella skal benyttes på, sier Amdal.

Han legger til at det kun er de norske fellene som nå blir testet. Feller som importeres fra utlandet, og eventuelt nye produkter, må importør eller produsenten selv sørge for godkjenning av.

NJFF fornøyd

Som et ledd i testprosjektet har Miljødirektoratet også nedsatt en referansegruppe, i denne sitter Statens naturoppsyn, Norges Jeger- og Fiskerforbund og en representant fra fangerne.

Viltkonsulent Webjørn Svendsen i NJFF sier de har ønsket en godkjenningsordning lenge, og synes det er bra at arbeidet nå er i gang.

– Fellefangst er en flott aktivitet, men det må gjøres på forsvarlig vis, slik at ingen kan så tvil om hvorvidt dyrevelferden blir godt ivaretatt. Med denne godkjenningsordningen viser man at dette tas på alvor, sier han.

Powered by Labrador CMS