Annonse

En av to bekymret for hyttebygging

Halvparten av befolkningen er bekymret for at hytteutbyggingen går for hardt utover naturen, viser en fersk undersøkelse fra organisasjonen Norsk Friluftsliv.

Halvparten av befolkningen er bekymret for at den samlede hyttebyggingen i Norge går hardt utover naturen, viser en fersk undersøkelse.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

Undersøkelsen er gjennomført av Ipsos på oppdrag fra Norsk Friluftsliv.

Den viser også at det er en høyere andel kvinner enn menn som er bekymret for at hyttebyggingen går utover naturen. 58 prosent av kvinnene svarer de er bekymret, sammenlignet med 46 prosent av mennene.

Bekymringen hos folk generelt er størst i Oslo, hvor hele 66 prosent – to av tre – svarer at de er bekymret for dette. Til sammenligning svarer 45 prosent det samme på Vestlandet, mens 53 prosent er bekymret i Midt-Norge. Andelen ligger på 54 prosent på Østlandet og 39 prosent i Nord-Norge.

Norsk Friluftsliv er ikke overrasket over funnene.

– De siste årene har vi sett en dramatisk nedbygging av norsk natur. Arealendringer som skogbruk, veibygging, men også hyttebygging, er alle eksempler på alvorlige trusler mot naturen. Det å bygge ned hele arealet som er satt av til nye hytter, vil rett og slett være på kollisjonskurs med dagens natur- og klimamål, sier generalsekretær Bente Lier i Norsk Friluftsliv.

Mange steder i landet er hytteutbygging et sensitivt samtaleemne, sier Lier.

– Temaet vekker mange følelser, og det kan være tøft å være en tydelig stemme imot utbyggingsprosjekter der man selv bor. I mange kommuner har hyttebygging vært en viktig inntektskilde, men på sikt kan det vise seg at dette har en høy pris både for naturen og bolysten.

Powered by Labrador CMS