Annonse

Årets gevir felt i Ringsaker

Et minne for livet. Jørn Ødegården har fått utført en hodemontasje av praktbukken som ble felt i Ringsaker – som er årets hjorteviltgevir.
Et minne for livet. Jørn Ødegården har fått utført en hodemontasje av praktbukken som ble felt i Ringsaker – som er årets hjorteviltgevir.

Årets hjorteviltgevir, fra en råbukk felt i Ringsaker kommune av Jørn Ødegården, ble målt til 174,47 poeng.

Publisert Sist oppdatert

– Jeg holdt et øye med bukken på jordene her gjennom hele sommeren, og så jo at det var en røslig kar. To dager før jaktstart 10. august, var jeg også så heldig å se ham pare seg med ei geit med tvillinger. Det lover jo godt for framtiden, sier Jørn Ødegården fra Ringsaker utenfor Hamar.

På selve dagen var derimot bukken ikke å se.

– Jeg var sikker på at han hadde dratt sin kos. De største har jo en tendens til det ved jaktstart, sier den dedikerte bukkejegeren.

12. august var «gullgutten» imidlertid på plass igjen!

Reine Lottogevinsten

– Å få felle en bukk med et slikt gevir, er jo som å vinne i Lotto, sier Jørn til Jakt & Fiske. Han kunne dra til De Nordiske Jakt- og Fiskedagene på Elverum 12. august og innkassere en o/u Altay 812 Jaktia Edition hagle til en verdi av 11 590 kroner fra Jaktia, konkurransens sponsor.

Nye måleregler

Poengsummen for året hjorteviltgevir kan synes lav, sammenliknet med rådyrgevir som har gått til topps tidligere som årets hjorteviltgevir. Årsaken er at reglene for måling av rådyrgevir ble endret ved inngangen til fjorårets jakt.

Færre gevirer

NJFFs trofédommere fikk inn 552 gevirer til måling og bedømming fra fjorårets hjorteviltjakt, betydelig færre enn i 2021 (968) og tidligere år. Det gjelder spesielt rådyrgevir, som tradisjonelt er klassen med flest gevirmålinger.

Årsaken kan skyldes ny poengberegning, og at trofébedømming har blitt en god del dyrere.

Poengberegning skjer nå ved at trofédommerne måler vekt og volum hver for seg, som er en harmonisering til målemetoden i resten av Europa, og ikke bare vekt multiplisert med 0,25. 

Formelen er ikke ny, og ble benyttet også i Norge fram til slutten av 1960- årene. Dette gjør at poengsummene for rådyrgevir blir noe lavere enn tidligere.

Også på villrein ble formelen endret, i stedet for at takkene blir multiplisert med 2,5, telles nå bare takkene.

Årets hjorteviltgevir beregnes etter en kombinasjon av poengsummen til det aktuelle gevir, gullkravet til den aktuelle arten og gjeldende norgesrekord for arten (se ramme). Geviret må være målt av NJFF. 

Kriteriet for Årets gevir er at dyret er felt i Norge i foregående jaktsesong (høsten 2022). Fallvilt tas ikke med på disse listene.


Seks på topp – rådyrgevir

 Rådyrklassen var av god kvalitet, med to gevirer over 160 poeng, som regnes som internasjonal toppklasse. 

De seks største fordelte seg på fire fra Innlandet, ett fra Nordland, og ett fra Telemark og Vestfold. Fra fjorårsjakta ble det målt kun 160 gevirer, mot 458 gevirer året før.


Trofedommer Jens H. Engan med fjorårets største gevir fra elgskogen, målt til solide 330,2 poeng.
Trofedommer Jens H. Engan med fjorårets største gevir fra elgskogen, målt til solide 330,2 poeng.

Seks på topp – elggevir

 Årets elggevir 2022 ble felt på Tynset av Anders Hagen, bedømt til 330,25 poeng. 2021-sesongens største var fra Folldal. Nord-Østerdalen befester dermed sin stilling som stedet for de groveste elggevirene.

De seks største gevirene fordelte seg på to i Innlandet, to i Troms og Finnmark, ett i Agder og ett i Trøndelag. Det ble målt 94 gevirer fra elgjakta i 2022, mot 114 gevirer året før.


Jakub Trzebinski la fjorårets største villrein i lyngen i Forelhogna villreinområde, velkjent for sine store bukker. Fire av de seks største gevirene fra fjorårsjakta ble felt her.
Jakub Trzebinski la fjorårets største villrein i lyngen i Forelhogna villreinområde, velkjent for sine store bukker. Fire av de seks største gevirene fra fjorårsjakta ble felt her.

Seks på topp –villreingevir

Den største reinsbukken ble felt av Jakub Trzebinski i Forelhogna. Geviret ble målt til 941,5 poeng. 

De seks største fordelte seg på fire gevirer fra Forelhogna, ett gevir i Setesdal Austhei og ett fra Reinheimen/Breheimen. 44 gevirer ble målt fra fjorårsjakta – mot 70 året før.


Magnhild Døble Helliesen med sitt livs hjort, felt på sørspissen av landet.
Magnhild Døble Helliesen med sitt livs hjort, felt på sørspissen av landet.

 Seks på topp – hjortegevir

 Årets hjortegevir kom fra Lindesnes i Agder. Bukken ble skutt av Magnhild Døble Helliesen og geviret ble målt til solide 189,40 poeng. 

Hjorteklassen er fremdeles å betegne som god, med fire gevirer over 180 poeng. Interessant å merke seg er at tre av de seks største gevirene tilhører bukker felt på Sørlandet, en i Innlandet, en fra Vestland og en i Møre og Romsdal. Det ble målt 252 gevirer i 2022, mot 316 gevirer året før.

Powered by Labrador CMS