Det er rundt 260 moskus på Dovrefjell, ifølge den siste tellingen. Illustrasjonsfoto: Ondrej Prosicky/iStockphoto

Flere moskus på Dovre enn på fem år

Den andre kalvetellingen på Dovrefjell viser at det nå er 260 moskus, og at bestanden er på sitt høyeste på fem år, ifølge Miljødirektoratet.
02. oktober 2020

På bakgrunn av antallet dyr har direktoratet fattet et vedtak om å ta ut inntil 40 dyr fram til utgangen av mars neste år. 

– Ved å redusere bestanden ned mot bestandsmålet, reduseres også risikoen for at dyr vandrer ut av kjerneområdet og blir en trussel for mennesker og allmenn ferdsel. Samtidig vil sykdomsutfordringene i bestanden bli mindre, sier avdelingsdirektør Ivar Myklebust. 

Uttaket skal gjøres så skånsomt som mulig og rettes mot små grupper av dyr og enkeltindivider. 

Av grunnene til at antallet mosku har økt på Dovre, er at dødeligheten blant moskuskalver har vært lavere enn gjennomsnittet de siste årene.

Kalvetellingen denne høsten viser at det nå er omtrent 65 kalver og rundt 195 voksne dyr på Dovrefjell.

På forsiden nå