Lisensuttaket av ulv innenfor ulvesonen gikk raskt og effektivt denne vinteren. Ill.foto: Torgeir W. Skancke. (Tatt under kontrollerte forhold, Langedrag naturpark.)

Effektiv felling av ulv

God organisering og nøyaktig sporingsarbeid i forkant av uttaket. Det var de to viktigste faktorene bak rask lisensfelling av to ulveflokker i januar.
18. februar 2021

Allerede to dager ut i lisensuttaket var det felt åtte dyr innenfor sonen, hhv. seks dyr i Kynna-flokken og to dyr i Aurskog-flokken. Underveis ble kvota utvidet i begge områder, etter funn av flere dyr enn forventet.

Fellingsleder og «administrator» for Kynna-flokken, var Kristian Noer. Han sier følgende om organiseringen av jakta:

– I tillegg til postjegere hadde vi dyktige folk i sporingslag og i flagglinelag. Sporerne hadde god kontroll på hvor de fleste av dyra i Kynna-flokken befant seg allerede kvelden 31. desember. Flagglinelaget jobbet også veldig effektivt, og i løpet av natt til 1. januar hadde de plassert ut mer enn 20 kilometer flaggline.

Krevende utenfor sonen

Kristian Noer understreker at det har vært et sterkt fokus på human og sikker felling.

Når det gjelder lisensuttak utenfor ulvesonen, så vil det fortsatt pågå utover vinteren. Dette uttaket er mer krevende, fordi streifulv beveger seg mer enn etablerte flokker.

Dette er lisensuttaket

  • De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor at fem ulveflokker kunne tas ut innenfor ulvesonen.
  • Klima- og miljødepartementet reduserte dette til kun å gjelde Kynna- og Aurskog-revirene, med en samlet kvote på inntil 10 dyr.
  • Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Innlandet, Oslo og Viken, har økt Kynna-kvoten til 12 dyr – og Aurskog-kvoten til sju dyr.
  • Pr 25. januar gjensto det et dyr i Kynna og ett dyr i Aurskog.
  • Utenfor sonen er det i region 4 og 5 (tidl. Akershus og Hedmark) gitt en kvote på 12 dyr, og i region 3 (tidl. Oppland) sju dyr.
  • Totalt er det dermed gitt lisens til felling av 38 ulver i Norge denne vinteren.

 

Siste fra Rovdyr

I jaktåret 2021/22 ble det skutt 38 ulv i Norge. Det er det høyeste antallet fellinger siden Statistisk sentralbyrå begynte å måle i jaktåret 1994/95. (Bildet er tatt under kontrollerte forhold). Foto: Torgeir W. Skancke

Ikke vært skutt mer ulv på over tyve år

I jaktåret 2021/22 ble det rapportert 38 skutte ulv, viser oppdaterte tall fra Statistisk sentralbyrå.
Oppdaterte tall viser at antall gauper i Norge nå ligger under bestandsmålet fra Stortinget. Foto: Istockphoto / Dreamnordo

Nå er gaupa under bestandsmålet

For første gang å to år er antallet gauper nå igjen under Stortingets bestandsmål.
Den svenske Riksdagen har bestemt at bestanden av svensk ulv skal ligge mellom 170 og 270 dyr, og at mulighetene for samarbeid med Norge skal undersøkes. Foto: Torgeir W. Skancek (Tatt under kontrollerte forhold)
Ulveforvaltning:

Sverige ønsker å samarbeide med Norge

Den svenske Riksdagen vedtok i forrige uke et bestandsmål for ulv i Sverige. Vedtaket innebærer også at Sverige bør søke samarbeid med Norge om ulveforvaltning.

På forsiden nå