Oppfordrer til piggtråd-dugnad

Even Hønsen Agerup observerte sist vinter fire-fem rådyr med det han mener er merker etter piggtråd. Enkelte hevder at skadene trolig skyldes pelslus, men Hønsen Agerup viser til at dyra har tråkk under et piggtrådgjerde like i nærheten.
Even Hønsen Agerup observerte sist vinter fire-fem rådyr med det han mener er merker etter piggtråd. Enkelte hevder at skadene trolig skyldes pelslus, men Hønsen Agerup viser til at dyra har tråkk under et piggtrådgjerde like i nærheten.

Det er snart 12 år siden det ble forbudt å sette opp nye piggtrådgjerder. Men mengder av gamle gjerder henger der fremdeles.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel. Informasjonen som fremkommer kan være utdatert.

Store mengder «utgått» piggtråd henger fremdeles mellom inn- og utmark. NJFF tok til orde for et nasjonalt forbud mot piggtråd på 2000-tallet – noe som ble lovfestet i 2010. Samtidig er det slik at «den som er ansvarlig» også kan bryte dyrevernloven hvis man ikke rydder opp i gammel piggtråd.

I fjor vinter la naturfoto-guiden Even Hønsen Agerup ut bilder av rådyr fra Gudbrandsdalen på sosiale medier, øyensynlig skadd av piggtråd. Sammen med kona Jorunn gikk han deretter i gang med å rydde piggtråd fra krigens dager.

Generell oppfordring

Det er Mattilsynet som har ansvar for å følge opp dyrevernloven og avdekke mulige lovbrudd. Men kapasitetsproblemer gjør at slike tilsyn ofte ikke blir gjennomført. Even Hønsen Agerup tror derfor at litt dugnadsarbeid er en god løsning.

– Vi ryddet selv 70 meter piggtråd på frivillig basis. Det er ofte ikke mye som skal til, hvis alle blir med og tar i et tak, sier han.

Hønsen Agerup presiserer at han ikke ønsker å kritisere noen i hjemkommunen Dovre, men at utspillet er ment som en generell oppfordring.