Annonse

NJFF skal satse på miljø

Ei arbeidsgruppe foreslår intensivert satsing på klima og miljøvern i NJFF.

NJFF skal øke sitt miljøengasjement fra topp til bunn i organisasjonen, foreslår ei intern arbeidsgruppe.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel.

For to år siden vedtok NJFFs landsmøte at organisasjonen skal fremstå med tydelig miljøvernprofil. Styret konkretiserte dette vedtaket, med formuleringer som både handlet om klima, og naturen som leveområde for vilt og fisk. Styret konkluderte med at NJFF skulle synliggjøre sitt miljøengasjement på alle nivå i organisasjonen.

Siden i fjor høst har ei arbeidsgruppe, ledet av Camilla Moseid, fra Vennesla JFF, jobbet videre med saken. Gruppa har kommet med en rekke konkrete forslag. De handler om alt fra at NJFF-administrasjon skal miljøsertifiseres, at miljøvern skal integreres i opplæringsstrategien, og at det bør lages planer for håndtering av prosjektiler og avfall på skytebaner.

Egen miljøpris

Når det gjelder lokalforeningene, mener gruppa mener at bør rustes til å bli gode rollemodeller med miljøvernprofil. Dessuten at det bør opprettes en egen miljøpris for lokallag på landsmøtet.

NJFF har i mange år jobbet aktivt med en rekke naturverntemaer, som vassdrag, villrein, ville laksefisker, storørret, m.m. Også her mener gruppa at arbeidet bør intensiveres. Den ønsker seg et mer bindende lovverk for å sikre disse artene, og at NJFF skal bli bedre på å synliggjøre konsekvensene ved tap av natur.

Det er tydelig at det store engasjementet mot vindkraft også er blitt lyttet til. Arbeidsgruppa mener at «NJFF bør fronte en nyansering av klimakampen, slik at den også ivaretar naturmiljøet.»

Powered by Labrador CMS