Dette er den ene av to fungerende viltpassasjer mellom Larvik by og grensa til Sandefjord. Det medfører stress for viltet å passere under broene, samt den gamle E18 som ligger like i bakkant. Nå planlegges i tillegg et industriområde i lia bak. Bjørn Uno Østli (t.v.) og Leif Steinar Andersen peker i retning planområdet. Foto: Torgeir W. Skancke.

Snart helt stengt

Det pågår storstilt motorveiutbygging på Sør- og Østlandet. Vilttrekkene kartlegges og passasjer blir laget. Men hva skal viltet gjøre når kommunen bygger ned korridorene i etterkant?
18. november 2021

Det er i dag sammenhengende firefelts motorvei gjennom gamle Vestfold fylke. Strekningen Langåker-Bommestad (åtte kilometer) mellom Larvik by og Sandefjord grense sto ferdig i 2009. Det ble lagt inn fire viltpassasjer, som skal sikre at elg, hjort og rådyr kan vandre mellom Hedrum i nord og Tjølling i sør. 

Nye E18 skaper en effektiv barriere for viltet. I tillegg har det vært stadige utbygginger av industriområder langs traseen. Totalt fire områder er i dag bebygd eller under utbygging. Som følge av dette har to av de fire viltpassasjene blitt sterkt forringet. 

Nå har Larvik kommune godkjent et femte industriområde – i den andre av de fire viltpassasjene. Området er på 200 daa, og ligger på Seierstad-Verningen-området – ikke langt fra Lågen.

Stadig nye planer

Tre grunneier- og jaktforeninger reagerer på de nye planene, og mener viltet får stadig trangere kår.

– Vi ønsker å være vaktbikkje og forsvare framtidige generasjoner, slik at de også kan ha en bestand av elg og hjort å høste av, sier Arne Fredrik Rauan, leder av Østre Hedrum Jaktlag. 

Han sier at de tre foreningene har vært opptatt av viltpassasjene i mange år. Han er kritisk til at kommunen har fått mengder av informasjon om viltverdiene i området, men at det likevel stadig blir det fremmet utbyggingsplaner.

Ikke fått uttale seg

Rauan får følge av Leif Steinar Andersen, leder av Østre Hedrum grunneierlag: 

– Hvorfor godkjenne enda et industriområde, når de eksisterende områdene har ledig plass for 20 år framover? spør han. 

– Jeg tror nok at hjorteviltet fremdeles vil komme seg fram, men antallet viltpåkjørsler vil trolig øke, sier Bjørn Uno Østli, leder av Tjøllings viltstellområde. 

Saken har kommet bardus på de tre foreningene, som hevder at de ikke har fått saken til høring før den ble vedtatt av kommunestyret i oktober, som del av Larviks nye kommuneplan. 

– Kom inn i sluttbehandlingen

Jakt & Fiske har ikke lyktes i å få kommentar til saken fra Larviks ordfører, Erik Bringedal. 

Virksomhetsleder for Arealplan, Hege Eick, opplyser imidlertid at området ikke ble foreslått inn av kommunedirektøren, bl.a. på grunn av de sterke viltinteressene. Saken ble vedtatt etter at den kom inn som et politisk forslag i sluttbehandlingen av kommuneplanens arealdel. 

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har fremmet innsigelse i saken. 

 

 

 

Siste fra Jakt

Den danske forskeren Jesper Madsen og kollegene har merket tusenvis av gjess. Foto: Jo Straube
Forskning:

Gåsbusters

Den danske forskeren Jesper Madsen har merket 5000 gjess. Arbeidet har vist seg matnyttig for både jegere og bønder i Norge og Danmark.
Det blir tidligere jaktstart på villrein på Hardangervidda sør for riskveg 7 de to neste årene. Illustrasjonsfoto: Simon Åsheim

Det blir utvidet jakttid for å bekjempe skrantesjuke

Høringsfristen er over og Miljødirektoratet har bestemt seg. Det blir tidligere jaktstart på villrein, elg og hjort for å hindre spredning av skrantesjuke.
 Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinområde, drømmer om store villreinflokker på Hardangervidda. Foto: Atle Skjelde
Portrettet:

Arealforkjemperen

– Arealforvaltning og menneskelig ferdsel er de største utfordringene for villreinen. Flere av turisthyttene på Hardangervidda bør stenges, sier Svein Erik Lund, sekretær i Hardangervidda villreinutval.

På forsiden nå